Aarschot bereikt akkoord met NMBS over betalende stationsparkings

Kirsten Bosmans
1 jaar geleden
door Kirsten Bosmans

De gratis parkings aan het station van Aarschot kampen al geruime tijd met een enorme parkeerdruk. Om de treinreizigers een gegarandeerde parkeerplaats te kunnen aanbieden heeft de NMBS beslist om de stationsparkings aan de Nieuwlandlaan en de Leuvensesteenweg vanaf 18 maart 2019 betalend te maken.

De stad Aarschot onderhandelde de voorbije maanden met de NMBS over 3 zaken: de modaliteiten voor het gebruik van de parking, de parkeervoorschriften in de omliggende straten en de fietsers van en naar de parking. Deze week bereikte de stad hierover een akkoord met de NMBS. Vanavond buigt de Aarschotse gemeenteraad zich over de bijhorende overeenkomsten en reglementen.

Goedkoper parkeerabonnement voor Aarschottenaren

“De krijtlijnen van het akkoord met de NMBS zijn uitgetekend”, bevestigt burgemeester Rutten. “Op onze vraag zal de NMBS een goedkoper parkeerabonnementstarief toepassen voor de Aarschottenaren die zich parkeren op de stationsparkings aan de Nieuwlandlaan en de Leuvensesteenweg. Het gaat hier om treinreizigers met een treinabonnement vanuit Aarschot die gedomicilieerd zijn in Aarschot of één van de deelgemeenten.”

De volgende tarieven gelden voor het parkeerabonnement ‘inwoner’:

1 maand: 23,14 euro

3 maanden: 60,38 euro

1 jaar: 241,53 euro (in plaats van 362,30 euro)

Deze parkeerabonnementstarieven liggen ongeveer 1/3 lager dan de tarieven voor niet-Aarschottenaren.

De normale abonnementstarieven bedragen:

1 maand: 34,70 euro

3 maanden: 90,60 euro

1 jaar: 362,30 euro

Terbeschikkingstelling van de stationsparkings

Verder zal de NMBS beide stationsparkings tussen 19 uur ’s avonds en 7 uur ’s morgens gratis ter beschikking stellen van de gebruikers. Dat wil bijvoorbeeld zeggen dat omwonenden er ’s avonds gratis kunnen parkeren, wat de parkeerdruk in de buurt van het Kapitein Gilsonplein kan verlichten. Ook op zaterdagen, zon- en feestdagen stelt de NMBS beide parkings gratis ter beschikking. De uitzondering hierop vormen bepaalde evenementen zoals Rock Werchter, Werchter Boutique, Werchter Classic en concerten waarvoor de NMBS dagtrips met een parkingforfait aanbiedt. Daarnaast zal de NMBS een gedeelte van de stationsparking aan de Nieuwlandlaan ter beschikking stellen van de stad voor openbare evenementen die gratis zijn. Tegenover deze afspraken staat dat de stad Aarschot het (groen)onderhoud, zoutstrooien en sneeuwruimen op beide stationsparkings voor haar rekening zal nemen.

Station makkelijk en veilig bereikbaar voor fietsers

Schepen van Mobiliteit Annick Geyskens: “Om het station makkelijker en veiliger bereikbaar te maken voor fietsers zal de stad fietspaden laten aanleggen aan weerszijden van de toegangsweg naar het station vanuit de Nieuwlandlaan. Daar horen ook kleinere ingrepen bij zoals het verlagen en aanpassen van de borduren. Op de toegangsweg zal tevens parkeerverbod gelden. Van de Demerstraat maken we een fietsstraat.”

Daarnaast heeft de NMBS in 2019 budgetten voorzien om de bewaakte en overdekte fietsenstallingen aan de parking van Cristal Monopole uit te breiden. De uitvoering is gepland vanaf september 2019.

Op haar beurt wil de stad het fietsers makkelijker maken om de fietsenstallingen en de brug over de sporen te bereiken. Gwendolyn Rutten: “Hiertoe plannen we ingrepen aan de Boudewijnlaan en het kruispunt aan het Kapitein Gilsonplein. Deze omvatten o.a. ruimte creëren voor fietsers aan weerszijden van de Boudewijnlaan door het aanbrengen van belijning en verlagen van de borduren aan het postgebouw. Fietsers zullen het station niet meer via parking Carrefour kunnen bereiken. De uitrit van parking Carrefour ter hoogte van het postgebouw sluiten we af voor auto’s zodat fietsers veiliger naar de fietsenstallingen kunnen fietsen. De inrit blijft voorlopig nog behouden, maar dit wordt geëvalueerd.”

Uitbreiding blauwe zones, invoering kortparkeren en kiss & ride

Om te verhinderen dat de parkeerdruk in de stationsomgeving zal toenemen, treft de stad enkele flankerende maatregelen. Zo zal de stad de blauwe zone aan de parking van Cristal Monopole en aan de achterzijde van het station uitbreiden. Aan de voorzijde van het station plant het stadsbestuur kortparkeerplaatsen. Het is de bedoeling om de blauwe zones en het kortparkeren (30 minuten) in werking te laten treden van zodra de stationsparkings betalend worden, weliswaar met een sensibiliseringsperiode van een maand. Kiss & ride is gratis op beide stationsparkings gedurende 30 minuten. In dat geval is het niet nodig om je parkeerticket te valideren aan de parkeerautomaat.

 

Over de auteur

Kirsten Bosmans

Kirsten Bosmans