Aantal werkzoekenden daalt

Kirsten Bosmans
2 jaar geleden
door Kirsten Bosmans

Eind oktober 2018 telde Vlaams-Brabant 28.032 niet-werkende werkzoekenden. Dat was 6,9 procent minder in vergelijking met vorig jaar. In regio Vilvoorde (-8,2%) daalde het aantal zelfs nog sterker dan in regio Leuven (-5,4%).

Uit het maandrapport blijkt dat de werkzoekenden langer dan twee jaar werkzoekend in beide regio’s een sterke daling kenden. In beide regio’s was iets meer dan 1 op 4 werkzoekenden langer dan 2 jaar werkzoekend. Iets meer dan de helft (56%) van deze uitgestroomde zeer langdurig werkzoekenden ging aan het werk.

Johan Viaene, directeur VDAB Vlaams-Brabant: “De stijgende krapte op de arbeidsmarkt zorgt ervoor dat ook langdurig werkzoekenden hun tewerkstellingskansen zien stijgen. In de toekomst willen we, door onder andere onze vernieuwde aanpak, nog meer tijd en ruimte vrijmaken om hen op maat te begeleiden.”

Over de auteur

Kirsten Bosmans

Kirsten Bosmans