Aantal werkzoekenden daalt sterkst in Vlaams-Brabant

Kirsten Bosmans
3 maanden geleden
door Kirsten Bosmans

Eind februari telde Vlaams-Brabant 25.418 werkzoekenden. Dit zijn 950 werkzoekenden (6,2%) minder in vergelijking met februari 2019. Het gaat om het grootste dalingsritme van alle Vlaamse provincies. In regio Leuven waren er 5,9% minder werkzoekenden in vergelijking met vorig jaar, in regio Vilvoorde waren dat er 6,5% minder.

In het  maandrapport  kan je terugvinden dat er in februari 3.453 werkzoekenden in Vlaams-Brabant in de werkloosheid stroomden. Van de werkzoekenden die uitstroomden gingen er 65,6% aan het werk. Mannen kennen een hogere uitstroom naar werk dan vrouwelijke werkzoekenden. Kijken we naar de leeftijd, dan zien we dat jongeren het vaakst naar werk uitstromen. Meer dan 7 op de 10 van de jongeren die uit de werkloosheid stroomt, stroomt door naar werk. Bij de 55-plussers is dit iets minder dan de helft.  Net geen 4 op de 10 van de ingestroomde werkzoekenden was middengeschoold, iets minder dan 1 op 3 laaggeschoold en 28% was hooggeschoold.

“De daling van werkzoekenden is in Vlaams-Brabant het grootst. Met een werkzoekendengraad van 4,8% komen we een tiende procentpunt achter West-Vlaanderen. De voorbije 12 maanden waren er gemiddeld minder dan 4 werkzoekenden per openstaande vacature. De Vlaams-Brabantse arbeidsmarkt wordt met andere woorden krapper en krapper. Om al de openstaande vacatures te kunnen invullen, zullen we meer mensen moeten activeren om te participeren op de arbeidsmarkt. Een goede oriëntering, waar kan naar knelpuntberoepen, is van groot belang om hen vlot te laten doorstromen naar de arbeidsmarkt”, aldus Johan Viaene, directeur VDAB Vlaams-Brabant.

Over de auteur

Kirsten Bosmans

Kirsten Bosmans