Aantal werkzoekenden daalt

Kirsten Bosmans
1 jaar geleden
door Kirsten Bosmans

Eind december 2018 telde Vlaams-Brabant 26.959 niet-werkende werkzoekenden. Dat waren er 7 procent minder dan vorig jaar. De daling is iets minder sterk in de regio Leuven.

Uit het maandrapport blijkt dat het jaargemiddelde van het voorbije jaar daalde met 6,3 procent ten opzichte van 2017. Op provinciaal niveau zien we enkel een stijging van de categorieën ‘Anderen’ (+6,1%) en 55-plussers (+3,1%). In regio Leuven steeg ook het aantal werkzoekenden tussen 1 en 2 jaar werkzoekend (+1,9%), het aantal niet-EU werkzoekenden (+2,8%) en het aantal werkzoekenden met een arbeidsbeperking (+2,3%).

Johan Viaene, directeur VDAB Vlaams-Brabant: “Ook de komende maanden zal het aantal werkzoekenden naar alle waarschijnlijkheid nog verder dalen. Om alle openstaande vacatures in te vullen zullen we echter, naast de traditionele werkzoekenden, ook moeten kijken naar andere potentiële vijvers van mensen op beroepsactieve leeftijd die vandaag (nog) niet actief zijn op de arbeidsmarkt. Zo is er bijvoorbeeld de succesvolle samenwerking tussen het RIZIV, de ziekenfondsen en VDAB, die langdurig zieken ondersteunt met hun re-integratie op de arbeidsmarkt.”

Over de auteur

Kirsten Bosmans

Kirsten Bosmans