Aantal werklozen daalt lichtjes

Kirsten Bosmans
2 jaar geleden
door Kirsten Bosmans

Eind januari 2018 telde Vlaams-Brabant 29.493 niet-werkende werkzoekenden. Dat was 2,7% minder dan vorig jaar en het laagste aantal eind januari sinds 2013.

De daling wordt getemperd door de beperkte daling in regio Leuven (-0,4%). Onder andere de instroom van vluchtelingen in Leuven zorgt nog steeds voor een beperktere daling in aantal werkzoekenden. Het aantal werkzoekenden met een migratieachtergrond steeg in regio Leuven met 4% ten opzichte van januari 2017. De autochtone werkzoekenden daarentegen kenden een lichte daling in regio Leuven(-1,7%).

Johan Viaene, directeur VDAB Vlaams-Brabant: “In Leuven kennen we een geruime tijd een sterke toename van vluchtelingen, wat zich aftekent in de werkloosheidscijfers. De sterke daling van allochtone werkzoekenden in regio Vilvoorde laat zien dat er ook voor (anderstalige) werkzoekenden met een migratieachtergrond meer kansen zijn op de steeds krappere arbeidsmarkt. VDAB Vlaams-Brabant zet, door onder andere een gezamenlijke screening met het OCMW, sterk in op een goede inschatting, oriëntatie en opleiding van deze groep werkzoekenden.”

Over de auteur

Kirsten Bosmans

Kirsten Bosmans