Aantal fietsdiefstallen daalt in Leuven

fietsen winkel
Kirsten Bosmans
2 jaar geleden
door Kirsten Bosmans

In 2017 registreerde de Leuvense politie 1.713 fietsdiefstallen. Dat is een daling met 54 feiten (3,1%) in vergelijking met 2016. In vergelijking met het piekjaar 2014 gaat het om een daling van bijna 200 feiten.

Piekmaanden maart en oktober

Gemiddeld werden maandelijks 142 fietsdiefstallen aangegeven. Traditionele pieken noteerde de politie in maart (190) en oktober (185). In januari (80 aangiftes) en december (89 aangiftes) werd het laagste aantal feiten geregistreerd. Wat pleegdag betreft, was er een verhoogd risico op woensdag-, donderdag- en vrijdagnachten.

Stationsomgeving geliefd actieterrein

Het overgrote deel van de fietsen werd gestolen in Leuven centrum (1.334 feiten of 77,9%). Verder waren er 232 aangiftes in Heverlee (13,5%), 123 in Kessel-Lo (7,2%) en 24 in Wilsele-Wijgmaal (1,4%). Het hoogste aantal meldingen had betrekking op de stationsomgeving (Martelarenplein en Professor Van Overstraetenplein).

Aangifte via e-loket

Wie aangifte wil doen van een fietsdiefstal, kan daarvoor op een politiecommissariaat terecht. Maar slachtoffers kunnen ook melding maken via het e-loket. In 2017 maakten 257 slachtoffers (15%) gebruik van deze mogelijkheid.

Registratienummer

Van de 1.713 gestolen fietsen waren er 887 gemerkt met een registratienummer (51,8%). Het ging om 335 fietsen die eigendom zijn van de vzw Velo en 75 van de KU Leuven. Een gegraveerde fiets schrikt fietsendieven weliswaar niet af. Maar het maakt het wel makkelijker om teruggevonden fietsen terug te bezorgen aan de rechtmatige eigenaar of tijdens fietscontroles na te gaan of een fiets wel toebehoort aan degene die er mee rijdt.

Dader- en slachtofferanalyses

Slachtofferanalyse leert ons dat 58,3% van de slachtoffers van het mannelijke geslacht was. Het oudste slachtoffer was 98 jaar oud, de jongste 10 jaar. Van minstens 496 slachtoffers weten we dat ze student waren. “We beschikken over de gegevens van 61 daders of verdachten. Het betrof 57 mannen en 4 vrouwen.  Daarvan werden er 20 op heterdaad gevat. In totaal hadden 40 van hen de Belgische nationaliteit. Verder ging het ondermeer om 5 Roemenen, 3 Polen, 3 Russen, 3 Slovaken en 2 Tunesiërs. De oudste fietsendief was 52 jaar oud, de jongste 15 jaar. Minstens 21 daders waren student.”

Geruimde fietsen niet altijd opgehaald door eigenaar

Heel wat gestolen fietsen die na kortstondig gebruik werden gedumpt, komen terecht in de fietscentrale op de Diestsesteenweg. Is de fiets gegraveerd, dan wordt de makkelijk identificeerbare eigenaar gecontacteerd en uitgenodigd om zijn of haar fiets te komen afhalen. Maar zelfs in dat geval dagen heel wat eigenaars niet op. Opgehaalde fietsen worden drie maanden lang in de Fietscentrale ter beschikking gehouden van de eigenaars. Na die wachtperiode wordt de stad eigenaar van de fiets, die dan als achtergelaten wordt beschouwd. Alle fietsen die niet werden teruggehaald door de eigenaar, worden overgedragen aan de vzw Velo, een partner die haar sporen al ruimschoots heeft verdiend inzake fietsmobiliteit en sociale tewerkstelling.

Van de 5.235 fietsen die in 2017 tijdens opruimacties werden opgehaald, werden er in totaal 2.169 teruggehaald door hun rechtmatige eigenaar. Is de fiets gegraveerd, dan wordt de eigenaar schriftelijk uitgenodigd om zijn of haar rijwiel te komen terughalen. Ook na die uitnodiging reageren heel wat eigenaars niet. Van de 1.213 gegraveerde fietsen die vorig jaar werden opgehaald, werden er 726 door de eigenaars weer teruggehaald. Van de 3.390 niet-gegraveerde fietsen die op de Fietscentrale terecht kwamen, werden er 1.166 door de rechtmatige eigenaars weer opgeëist. En 277 opgehaalde fietsen tenslotte, waren eigendom van Velo en gingen allemaal naar hen terug. Aan Velo werden in 2017 1.706 fietsen overgedragen.

 

Over de auteur

Kirsten Bosmans

Kirsten Bosmans