Aanleg ecoduct over Expresweg: werken op schema

Kirsten Bosmans
1 jaar geleden
door Kirsten Bosmans

De aanleg van het ecoduct over de Expresweg (N25), net voorbij de kruising met de Naamsesteenweg (N251), verloopt volgens schema. Nu de voorbereidende grondwerken achter de rug zijn, is een aannemer op 24 september gestart met de eerste betonwerken aan het ecoduct. Deze betonwerken duren nog tot eind november. Op de plaats waar de aannemer het ecoduct zal bouwen, ligt nu een grote bouwput. Het autoverkeer op de N25 wordt via een tijdelijke rijweg rond de bouwput heen geleid. Fietsers kunnen tijdens de werken een omleiding door het Meerdaalwoud volgen. Volgens de huidige planning zal de aannemer het ecoduct in het voorjaar van 2019 afwerken.

Vlaamse investering

De kosten voor de aanleg van het ecoduct worden voor de helft gedragen door het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), de andere helft wordt gefinancierd door het Departement Omgeving en het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB).

Betonwerken tot eind november 2018

Eind september goot de aannemer twee betonnen vloerplaten. In oktober wordt de bekisting voor de zijwanden van het ecoduct gemaakt en worden de betonnen zijwanden gegoten. AWV rondt de betonwerken eind november af met het storten van de dakplaat van het ecoduct.

Omleidingen voor fietsers door Meerdaalwoud

AWV kreeg vanuit een naburige gemeente de vraag om naast de N25, in het bos, een tijdelijk fietspad aan te leggen, maar dat kan niet omdat het Meerdaalwoud een beschermd “bosreservaat” is. In een bosreservaat kan AWV geen fietspad aanleggen. Tijdens de werken is er daarom voor fietsers, zowel richting Waver als richting Leuven, een omleiding door het Meerdaalwoud. Deze omleiding loopt via bestaande paden en wegen. Ondanks de voorziene omleiding stellen de werfcontroleurs van AWV vast dat heel wat fietsers zich vaak op de tijdelijke rijweg langs de werfzone begeven. Om de veiligheid van fietsers en andere weggebruikers te garanderen en om gevaarlijke situaties tijdens de werken te vermijden, dringt AWV er bij de fietsers op aan om de uitgestippelde omleiding te volgen.

Einde werken ecoduct: voorjaar 2019

Volgens de huidige planning worden de werken aan het ecoduct eind april 2019 afgerond. Aansluitend verschuift de activiteit zich meer naar het noorden op de Expresweg, waar de aannemer een houten fiets- en wandelbrug zal bouwen en verder door naar het stuk van de Naamsesteenweg (N251) tussen de Duivenstraat en de E40. De rijweg van de Naamsesteenweg en de fietspaden langs weerskanten van de weg worden daar volledig vernieuwd.

 

Over de auteur

Kirsten Bosmans

Kirsten Bosmans