Aanbevelingen voor een mondiaal beleid in Leuven

Stefan Van de Weyer
2 jaar geleden
door Stefan Van de Weyer

De Leuvense Noord – Zuid- en vredesbeweging formuleerde haar aanbevelingen voor een mondiaal beleid in Leuven naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen eind dit jaar. Het werden er elf.

Bij het formuleren ervan is vertrokken van een evaluatie van het lokale beleid en de samenwerking tijdens deze legislatuur.Die evaluatie is positief en veel aanbevelingen vragen om verder te ontwikkelen wat al opgestart werd.

Zo de speerpunten van onze aanbevelingen:

 • De zeventien duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van Agenda 2030 van de Verenigde Naties bieden een uitgelezen kans om het lokale te verbinden met het mondiale. Leuven ondertekende eind 2016, de engagementsverklaring van VVSG (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten). Dat betekent voor ons dat over de beleidsdomeinen heen samengewerkt wordt en inspanningen geleverd worden om tegen 2030 van Leuven een solidaire, open, inclusieve, duurzame, koolstofarme en internationaal georiënteerde stad te maken.
 • Het Leuvens Netwerk Noord-Zuid (LENNZ) werd opgericht om de Leuvense mondiale actoren, van klein tot groot, samen te brengen en te verbinden. Dat 41 van die actoren deze aanbevelingen onderschreven is een goed bewijs van deze verbondenheid. We willen samen met de stad de ambitie van LENNZ verder waarmaken.
 • Het budget ontwikkelingssamenwerking verdubbelde in 6 jaar tijd van € 1,19 per inwoner in 2011 naar € 2,54 in 2017 of € 252.182 in absolute cijfers. We vragen het groeipad onverminderd aan te houden.

Onze overige aanbevelingen betreffen:

 • Een ontmoetingsplek voor Noord-Zuid- en vredeswerkingen: de nood aan een eigen infrastructuur wordt vooral bij de vredesbeweging en kleinere actoren aangevoeld. Het hoeft geen aparte plek te zijn: een inclusieve benadering geniet de voorkeur.
 • Internationale samenwerking: met steden in het Zuiden, thematisch bijvoorbeeld, kaneen meerwaarde betekenen op het gebied van educatie en het creëren van een band met het Zuiden.
 • Een duurzaam aankoopbeleid, eerlijke handel, korte keten en vleesmatiging.
 • Het klimaatneutraal verhaal van Leuven 2030 mondiaal kaderen: LENNZ wil een link zijn om dat mondiale aspect aan te reiken en de SDG’s vormen een goede insteek.
 • Ethisch en duurzaam investeren van lokale middelen. Leuven sluit zich aan bij de internationale ‘Fossil Fuel Divestment beweging’. De transitie naar een koolstofarme samenleving is een van de grote uitdagingen waar we voor staan.
 • Een lokaal vredesbeleid en een burgemeester die het lidmaatschap van ‘Mayors for Peace’ vernieuwten vrede zichtbaar en voelbaar maakt in de publieke ruimte.
 • Betrekken van de burger bij de opvang van vluchtelingen: waarbij vrijwilligers en burgerinitiatieven betrokken en ondersteund worden en waarbij de nodige kanalen voor communicatie en samenwerking geïnstitutionaliseerd worden[i].
 • Mondiale vorming stimuleren in het onderwijs.

Het memorandum wordt vandaag aangeboden aan alle gemeenteraadsleden en zal eerstdaags aan de partijen en hun kandidaten die deelnemen aan de verkiezingen worden overgemaakt.

Iedereen met een nieuwsgierigheid naar Leuvens mondiaal beleid kan vanaf 25.04.2018 kennismaken met de inhoud van het memorandum en kan online op de hoogte blijven via de snelkoppeling: http://noordzuidleuven.be/nieuws/mondiaalbeleid .

Over de auteur

Stefan Van de Weyer

Stefan Van de Weyer