99.171 euro steun voor Vlaams Centrum voor Bewaring van Tuinbouwproducten

4 februari 2020 | 12u29 | Gepost door redactie
99.171 euro steun voor Vlaams Centrum voor Bewaring van Tuinbouwproducten
Vlaams minister van Landbouw en Innovatie Hilde Crevits kent 1,2 miljoen euro toe aan verschillende praktijkcentra voor land- en tuinbouw in Vlaanderen. Het doel is om innovatie te stimuleren en versneld ingang te doen vinden bij onze land- en tuinbouwers. Zo wordt er 99.171 euro ter beschikking gesteld van het Vlaams Centrum voor Bewaring van Tuinbouwproducten (VCBT) in Leuven. Praktijkcentra zorgen ervoor dat de resultaten van praktijkonderzoek effectief worden aangewend binnen het landbouwbedrijf.
Het bericht 99.171 euro steun voor Vlaams Centrum voor Bewaring van Tuinbouwproducten verscheen eerst op Leuven Actueel.

Naast investeringssteun voor landbouwbedrijven, worden via het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) ook investeringen voor praktijkcentra en vergelijkbare instellingen ondersteund. In november 2019 werd een oproep gelanceerd waarbij praktijkcentra voor land- en tuinbouw dossiers konden indienen met het oog op het stimuleren van innovatie. Nu werden 7 projecten geselecteerd, waaronder een project uit Leuven. De totale investeringssteun van de projecten bedraagt 1.195.487 euro.

Concreet zullen de praktijkcentra bijvoorbeeld de steun gebruiken voor aanpassingen aan en uitrusting van bedrijfsgebouwen en – constructies bestemd voor de uitvoering van onderzoeksactiviteiten of voor de aankoop van machines en rollend materiaal, eveneens met als doel verder onderzoek te ondersteunen. Vooral investeringen die dus als doelstelling hebben de innovatie in de land- en tuinbouw te stimuleren en een voortrekkersrol te spelen op het vlak van duurzame vernieuwende teelttechnieken – en toepassingen zijn van belang. De investeringen moeten het mogelijk maken om voor actuele problemen en noden in de sector een oplossing te zoeken. 

Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits reageerde als volgt: “Onze land- en tuinbouwers worden geconfronteerd met heel wat uitdagingen. Er moet meer rekening gehouden worden met het klimaat en duurzaamheid. Maar het werk moet ook haalbaar blijven en op een efficiënte manier kunnen gebeuren. Daarom wordt nu 1,2 miljoen toegekend aan verschillende praktijkcentra voor land- en tuinbouw. Met de investeringen kunnen de centra verder onderzoek doen en kunnen innovaties sneller toegepast worden op het landbouwbedrijf. Concreet wordt er bij Inagro bijvoorbeeld geïnvesteerd in materiaal en infrastructuur voor onderzoek naar duurzaam waterbeheer en bodembeheer.”

Geselecteerde projecten

Proefcentrum Fruitteelt vzw Sint Truiden

80.223 euro

Inagro vzw Roeselare

557.845 euro

Vlaams Centrum voor Bewaring van Tuinbouwproducten (VCBT) Leuven

99.171 euro

Proef – en Vormingscentrum voor de Landbouw vzw (PVL) Bocholt

106.936 euro 

Proefbedrijf Pluimveehouderij vzw Geel

90.936 euro

Proefcentrum voor Sierteelt vzw Destelbergen

123.874 euro

Proefcentrum Hoogstraten vzw

136.500 euro

 

Het bericht 99.171 euro steun voor Vlaams Centrum voor Bewaring van Tuinbouwproducten verscheen eerst op Leuven Actueel.

Lees meer over