55.440 euro voor 17 erfgoedprojecten die herinneren aan einde WOI Onroerend erfgoedinitiatieven herinneren aan einde Groote Oorlog

Stefan Van de Weyer
1 jaar geleden
door Stefan Van de Weyer

De provincie Vlaams-Brabant geeft 55.440 euro aan 17 erfgoedprojecten in onder andere Bertem, Bierbeek, Haacht-Wespelaar, Haacht-Tildonk, Holsbeek en Huldenberg. Deze subsidies gaan naar onroerend erfgoedinitiatieven die in het kader van 100 jaar einde WO I de herinnering aan de ‘Groote Oorlog’ levendig houden.

“Met deze subsidies willen wij Vlaams-Brabantse projecten ondersteunen die op onroerende wijze het WOI-verleden in herinnering houden of die (de omgeving van) onroerend erfgoed dat in directe relatie staat tot WOI, opwaarderen. Zij brengen op een duurzame en historisch onderbouwde manier WOI-gerelateerde gebeurtenissen, personen en plaatsen of ruimtes betekenisvol onder de aandacht”, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor erfgoed.

Overzicht

Bertem – Korbeek-Dijle: ‘Project gedenkmonument oorlogsslachtoffers Korbeek-Dijle’. Het project omvat de oprichting van een herdenkingsmonument, geflankeerd door groenaanleg en infobord, buiten aan de kerk van Korbeek-Dijle. Het bestaat uit een sereen, neutraal en eigentijds kunstwerk van de beeldhouwer Tjerrie Verhellen. De subsidie hiervoor bedraagt 2.625 euro. Onthulling: 11 november 2018.

Bierbeek: ‘Project oprichting vredesmonument in ‘martelaarsdorp’ Korbeek-Lo’. Het project omvat de oprichting van een geheel nieuw ‘vredesmonument’ met tekstuele component op een historisch relevante locatie in Korbeek-Lo, op de hoek van Tiensesteenweg (N3) en Ridderstraat. Het monument eert de lokale oorlogsslachtoffers, gesneuvelde soldaten en oud-strijders, waarvan velen niet op bestaande herdenkingsmonumenten vermeld staan. De subsidie hiervoor bedraagt 4.500 euro. Onthulling: 11 november 2018

Haacht – Wespelaar: ‘Project infobord bij herdenkingsbos’. Het project omvat de plaatsing van een infobord, met informatie over het lokale WOI-verleden, bij het “Herdenkingsbos van Wespelaar”, met vredesboom, gelegen langs de straat XIde Linielaan, die vernoemd is naar het regiment dat op 12/09/1914 in Wespelaar vocht tegen het Duitse leger. De subsidie hiervoor bedraagt 647 euro. Onthulling: 16 september 2018.

Haacht – Tildonk: ‘Project herdenkingsbord familie Valkenaers-Tildonk’. Het project omvat de plaatsing van een herdenkingsbord dat hulde brengt aan zeven leden van de Tildonkse familie Valkenaers, slachtoffers van Duitse represailles in augustus 1914. Gelegen nabij de boerderijen van deze familie te Hambos-Tildonk, bevat het, naast teksten en foto’s, ook een gedicht van de hand van de Haachtse dorpsdichter. De subsidie hiervoor bedraagt 250 euro. Onthulling: 26 augustus 2018.

Holsbeek: ‘Project WOI-panelen’. Het project omvat de plaatsing van herdenkingspanelen op een 5-tal historisch relevante locaties langs het Holsbeekse fiets- en wandelnetwerk. De panelen belichten de lokale WOI-geschiedenis en het nog aanwezige onroerende erfgoed m.b.t. WOI. De subsidie hiervoor bedraagt 2.800 euro. Onthulling: 11 november 2018.

Huldenberg: ‘Project herdenkingsborden ‘Groote Oorlog’-wandeling’. Het project omvat de plaatsing van herdenkingsborden op een 17-tal historisch relevante locaties, onderling verbonden in een wandelroute. Ze informeren over slachtoffers, lokale helden en gebeurtenissen uit WOI en onthullen het al dan niet verborgen oorlogsverleden van gebouwen, straten en andere sites. De subsidie hiervoor bedraagt 500 euro. Onthulling: 11 november 2018.

Over de auteur

Stefan Van de Weyer

Stefan Van de Weyer