300.000 euro voor strategisch project Regionet Leuven

Stefan Van de Weyer
1 jaar geleden
door Stefan Van de Weyer

Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, investeert 1,8 miljoen euro in zes strategische projecten die bijdragen tot een betere ruimtelijke kwaliteit in Vlaanderen. De subsidie betreft een bijdrage in de loon- en werkingskosten van een projectcoördinator en moet de actoren in staat stellen drie jaar lang een professionele projectcoördinatie op te zetten. Eén van de laureaten was Regionet Leuven.

Via deze subsidies worden gemeenten, provincies en andere publieke actoren, alsook samenwerkingen met private actoren, gestimuleerd om de ruimtelijke kwaliteit in Vlaanderen te verhogen door concrete projecten te realiseren.

De strategische projecten dragen bij aan de uitvoering van het Vlaamse ruimtelijk beleid. In 2018 werden 16 aanvragen ingediend, waaruit een commissie van deskundigen zes projecten selecteerde. Zij ontvangen elk 300.000 euro. Eén van de laureaten is de Provincie Vlaams-Brabant voor de voortzetting van het project Regionet Leuven.

Vanuit de ambitie om de leefbaarheid en bereikbaarheid van de Leuvense regio veilig te stellen, tracht dit project de ruimtelijke ontwikkelingen in de regio te koppelen aan een hoogwaardig openbaar vervoersnetwerk en een netwerk van fietssnelwegen. Om dat doel te bereiken is een regionale samenwerking opgezet. Op basis van het gevoerde onderzoek en overleg krijgen de contouren van een geïntegreerde gebiedsvisie stilaan vorm. In deze nieuwe, tweede subsidieperiode wil men inzetten op de concrete realisatie van hefboomprojecten.

“Door de subsidiëring van dit project draag ik bij aan de realisatie van de vervoerregio Leuven, waarbij het ontwikkelen van knooppunten van collectieve vervoersstromen en fietsinfrastructuur centraal staan”, aldus Joke Schauvliege. Meer informatie valt te vinden op http://regionetleuven.be/

Over de auteur

Stefan Van de Weyer

Stefan Van de Weyer