26 mei: niet kiezen is met zekerheid verliezen

Kirsten Bosmans
9 maanden geleden
door Kirsten Bosmans

De verkiezingen van 26 mei sluipen eerder geruisloos dichterbij. Of de campagnes de komende weken nog uit hun voegen barsten, valt nog af te wachten. Rondom Leuven Actueel brengt volgende week alvast een groot verkiezingsdossier waarin de belangrijkste Leuvense kandidaten hengelen naar uw stem.

Kiezen is verliezen. Dat gezegde hoor je wel eens maar als het over verkiezingen gaat, is kiezen vooral een noodzaak. Het is zelfs een wettelijke verplichting, om niet te zeggen een voorrecht. Wist u bijvoorbeeld dat er al eind 19de eeuw in het parlement gesproken werd over algemeen stemrecht voor vrouwen maar dat het uiteindelijk nog duurde tot 1948 vooraleer het werd goedgekeurd? Om maar te zeggen: de strijd van voorvechtsters Marie Popelin en Emilie Claeys heeft veel voeten in de aarde gehad. De katholieken waren niet tegen maar waren ook niet gehaast. De socialisten waren in principe voor maar wilden het in de praktijk toch niet meteen invoeren. De liberalen waren dan weer tegen omdat ze –net zoals de socialisten- vreesden dat de invloed van de kerk te groot was op vrouwen. Toch werden er langzaam maar zeker kleine stapjes gezet, zoals bijvoorbeeld stemrecht voor vrouwen bij de gemeenteraadsverkiezingen vanaf 1920. Voor provincieraadsverkiezingen en parlementsverkiezingen werden vrouwen echter pas in het stemhokje verwacht in juni 1949. Voor alle duidelijkheid: ze stemden daar in grote getale wat manlief of vader hun had opgedragen…

Hoewel algemeen stemrecht voor vrouwen pas 70 jaar een feit is in ons land veranderde er gelukkig veel in de voorbije decennia. Vrouwen staan ondertussen hun mannetje in de politiek en dat blijkt ook uit de kieslijsten die u op 26 mei onder ogen zal krijgen. In Leuven zijn het bijvoorbeeld vooral vrouwen die aanspraak maken op een zetel, al zijn er uiteraard ook mannen met politieke ambities. Rondom Leuven Actueel werpt volgende week in een groot verkiezingsdossier een licht op de ambities van de Leuvense kandidaten. Nog dit: bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2018 stemde meer dan 1 miljoen kiesgerechtigde Belgen niet, blanco of ongeldig. Die mensen zien kiezen per definitie als verliezen. Ze hebben ongelijk. Niet kiezen is met zekerheid verliezen.

Bart Mertens

Over de auteur

Kirsten Bosmans

Kirsten Bosmans