250.000 euro boete voor Leuvens farmabedrijf

Stefan Van de Weyer
3 jaar geleden
door Stefan Van de Weyer

Het Leuvense biofarmabedrijf ThromboGenics moet 250.000 euro minnelijke schikking betalen omtrent een onderzoek door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Die oordeelde dat de firma onvoldoende communiceerde over de strategische herziening die lopende was. Op een bepaald moment was er sprake van zelfs zes mogelijke overnamekandidaten, toch bleven ze een eigen koers varen.

Ze hadden in februari 2014 aangekondigd om strategische opties voor de vennootschap te bekijken. De beslissing hield verband met  de commercialisering van het oogheelkundig product Jetrea in de Verenigde Staten, gezien de verhoopte verkoopcijfers achterwege bleven. In diverse media werd bevestigd dat het strategisch herzieningsproces niet alleen een overnamescenario inhield. Na mei 2014 bracht ThromboGenics een partij op de hoogte van zijn voornemen om gedurende drie maanden exclusieve onderhandelingen over de VS-rechten van Jetrea op te starten. Op 24 juni 2014 raakte bekend dat ze aangaven dat ze solo gingen blijven varen.

De FSMA is vond dat ThromboGenics de markt had moeten informeren over de evolutie van het strategisch herzieningsproces na de gebeurtenissen van mei 2014. De wet van 2 augustus 2002 bepaalt immers dat beursgenoteerde ondernemingen voorkennis die rechtstreeks op hen betrekking heeft onmiddellijk openbaar moeten maken.

FSMA kan een minnelijke schikking aanvaarden als ThromboGenics meewerkt aan het onderzoek. De minnelijke schikking bestaat uit de betaling van 250.000 euro en een publicatie op de website van de FSMA.

Over de auteur

Stefan Van de Weyer

Stefan Van de Weyer