Hervormingen Justitie goed voor Vlaams-Brabantse ondernemers

Stefan Van de Weyer
2 jaar geleden
door Stefan Van de Weyer

Als Minister van Justitie tracht Koen Geens ondernemerschap te stimuleren en het ondernemersrecht aan te passen aan de moderne tijden. Uit onderzoek van het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) bleek deze week dat Vlaams-Brabant de grootste groei kent in het aantal zelfstandigen, namelijk een stijging van vijfentwintig procent.

Justitie staat niet stil. De hervorming van het faillissementsrecht treedt in werking op 1 mei 2018. Ondernemers die failliet gaan, verdienen een tweede kans. Het stigma van een faillissement moet verdwijnen, een tegenslag mag niet langer het einde betekenen en het ondernemerschap moet gestimuleerd worden.

Eén ondernemingsrecht zorgt voor meer duidelijkheid, snelheid en rechtszekerheid. Minister Geens stelt zijn hervorming van het ondernemingsrecht volgend jaar voor in het parlement. Dit houdt een modernisering van het ondernemersbegrip met zich mee. We zijn een land met heel veel ondernemers. Alleen worden ze niet altijd zo bekeken. Vrije beroepen, vzw’s en landbouwers zijn evengoed ondernemers. Ook zij runnen elke dag met veel overgave hun bedrijf of organisatie. Het is onze taak dan ook om ook dat ondernemerschap te ondersteunen en te stimuleren. Net als alle andere ondernemers kunnen zij genieten van de nieuwe ondernemingsrechtbank, die de huidige rechtbank van koophandel zal vervangen. Daar kunnen de ondernemers terecht bij rechters met ervaring in het ondernemerschap in verschillende sectoren.

De laatste hervorming is die van het vennootschapsrecht. Het huidige vennootschapsrecht is verouderd en voldoet niet langer aan de noden van een modern ondernemersklimaat. Duidelijkheid is dan ook het codewoord. De zeventien huidige ondernemingsstructuren worden herleid naar vier grote types, met varianten: de Maatschap, de Besloten Vennootschap, de Naamloze Vennootschap en de Coöperatieve Vennootschap. Er worden lange overgangsperiodes voorzien om aan elke onderneming de kans te geven om zich aan te passen aan de nieuwe wet.

Koen Geens: “Voor veel ondernemers is ondernemen een passie. Ze staan vroeg op, lopen heel de dag rond en zijn ’s avonds nog niet moe. Ik ben dan ook tevreden dat we met deze hervormingen de passie van de 115.430 zelfstandigen in Vlaams-Brabant kunnen ondersteunen en  de ondernemers en hun ondernemingen kunnen begeleiden naar de toekomst. Want opnieuw, het zijn zij die die met hun bedrijf groei, banen en welvaart creëren in onze regio.”

Meer info over de cijfers: http://www.nsz.be/nl/pers/detail/vlaams-brabant-en-antwerpen-kenden-afgelopen-tien-jaar-sterkste-aangroei-qua-aantal-zelfstandigen-west-vlaanderen-scoort-het-slechtst

Over de auteur

Stefan Van de Weyer

Stefan Van de Weyer