2 op 3 regionale zelfstandigen hebben werk-privé in balans

Kirsten Bosmans
1 jaar geleden
door Kirsten Bosmans

Twee derde van de zelfstandigen in Vlaams-Brabant bevestigt dat ze best tevreden zijn over hun werk-privébalans. De factoren die de tevredenheid voeden zijn: iets doen wat ze graag doen en de werkuren zelf kunnen bepalen. De Brabanders die eerst als loontrekkende aan de slag waren en pas later de stap naar zelfstandigheid zetten, zijn het meest tevreden. Dat en meer blijkt uit een grootschalig onderzoek van sociaal verzekeringsfonds ACERTA bij 2.559 zelfstandigen in heel België.

In 2018 zegt 65,4 % van de zelfstandigen in Vlaams-Brabant tevreden tot uiterst tevreden te zijn over de balans werk-privé. Zelfstandigen die al ervaring opdeden onder een ander statuut, zijn eerder tevreden over hun werk-privébalans dan wie meteen in de zelfstandigheid is gestapt.

Katty Hombroux, Manager Starters en Zelfstandigen: “Vreemd is dat laatste niet. Wie later de stap zet naar zelfstandigheid, heeft daar bewust over nagedacht. Zo iemand is per definitie ook al wat ouder, heeft al wat (meer) bagage, meer ervaring, weet al beter wat hij/zij waard is. Veel kans ook dat de kinderen al wat ouder zijn, als die er zijn, en ook dat maakt de werk-privébalans eenvoudiger in evenwicht te houden. Deze tevredenheid van ‘late’ zelfstandigen klopt trouwens met het beeld dat ACERTA via allerlei data en onderzoeken krijgt van 50-plussers: ondernemerschap bij 50-plussers zit in de lift.”

Plussen: doen wat je graag doet en je tijd zelf kunnen indelen

Wat voedt in 2018 de tevredenheid van de Vlaams-Brabander? De motivator die het vaakst wordt genoemd is het feit dat je als zelfstandige kan doen wat je graag doet. Scoren ook hoog: je eigen tijd kunnen indelen, de waardering die je als zelfstandige van klanten krijgt en je eigen baas zijn. De vrijheid om de eigen tijd te kunnen indelen, staat het vaakst op nummer één (41,4 %).

Verlanglijstje: minder uren, minder administratie

“Toch is het – uiteraard – niet allemaal rozengeur en maneschijn”, relativeert Katty Hombroux ook meteen. “Natuurlijk zijn er hindernissen waar zelfstandigen tegenaan lopen. Neem de fel geapprecieerde vrijheid om de eigen tijd te kunnen organiseren. Daartegenover staat dat zelfstandigen van zichzelf toch ook moeten vaststellen dat ze meer uren doen dan goed is voor de juiste balans werk-privé.” 70,1 % van de ontevreden zelfstandigen in Vlaams-Brabant erkent in dat geval te zijn, bij 42,7 % is het zelfs valstrik nummer één. Financiële zorgen zijn ook een pretbederver. En de extra administratie die bij het zelfstandigenstatuut komt kijken, is nog zo een niet te onderschatten minpunt: 65 % ziet daar bijzonder tegenop.

Gemiddeld genomen presteert een ontevreden zelfstandige in Vlaams-Brabant bijna 53 uur. Hij boet dan vooral in op qualitytime met het gezin, vrienden of zichzelf.

Vlaams-Brabantse zelfstandige tevredener zonder dan met werknemers

Van administratie gesproken, we zien ook dat de volgende stap van veel zelfstandigen, die naar de rol van werkgever, de balans werk-privé weer bedreigt. Verrassend is dat niet: een of meerdere werknemers vergroten de administratieve en de financiële druk op de zelfstandige. De Vlaams-Brabantse zelfstandige zonder werknemers is dan ook tevredener dan die met. Katty Hombroux: “En toch. Met het aanwerven van meer werknemers, wordt normaal ook de stap naar een bredere bedrijfsstructuur gezet, bijvoorbeeld met een hr-verantwoordelijke erbij. Een tip voor de Vlaams-Brabantse zelfstandige: op tijd experts inschakelen en verantwoordelijkheden delegeren, komt de ervaring van het evenwicht werk-privé zeker ten goede.”

Is er een onevenwicht tussen werk en privé, dan helt de balans meestal over in het nadeel van de privé. Opvallend is dat zelfstandigen in Vlaams-Brabant die ontevreden zijn over hun werk-privébalans voor 34,7 % ontevreden zijn over hun werk en voor 59,5 % voor hun privé. Maar ook aan de privékant kunnen hulplijnen worden ingeroepen. Zo kan, bijvoorbeeld met dienstencheques, een deel van de huishoudelijke taken worden uitbesteed waardoor ook die druk kan worden verlicht.

Over de auteur

Kirsten Bosmans

Kirsten Bosmans