100 actievoerders toveren Koning Albertlaan om in “Koning Fietslaan”

fietsen winkel
Kirsten Bosmans
2 jaar geleden
door Kirsten Bosmans

Maandagochtend tussen acht uur en half negen kwam een 100-tal fietsers samen aan lagere school De Ark in Kessel-Lo om te protesteren tegen de alsmaar toenemende verkeersdrukte in de Koning Albertlaan.

Deze woonstraat is door het huidige gemeentebestuur omgevormd tot  de laatst overgebleven ontsluitings – en verbindingsweg tussen de Diestse- en Tiensesteenweg, wat resulteert in grote verkeersdrukte, en tijdens de spits in ellenlange filevorming. Deze straat ligt tegelijk ook aan het uiteinde van het Jan Vranckx-tracé (de fietsweg die Kessel-lo (bijna) met Linden verbindt).

Dit leidt tot een gevaarlijke samenstroom van zwakke en sterke weggebruikers in een straat die daar niet voor bedoeld is. De opkomst om dit aanhoudende probleem zichtbaarheid te geven was groot. Ongeveer 100 fietsende gebruikers van de Koning Albertlaan mengden zich om acht uur in de ochtendspits. Ze reden de straat af, eerst in noordoostelijke richting naar de rotonde aan het uiteinde van de straat, waarna de fietszwerm zich na enkele rondjes op de rotonde invoegde in het filerijdende autoverkeer in de richting van de Tiensesteenweg. Deze route werd twee maal herhaald, begeleid door drie eveneens fietsende politieagenten, die echter resoluut iedere (vaak erg jonge) fietser op het voetpad aanmaanden om tussen het drukke autoverkeer plaats te nemen. Veel deelnemende fietsers waren getooid met slogans die hun verzuchtingen  duidelijk maakten: “Help, waar moet ik nu eigenlijk fietsen?”, “Ik voel me veiliger op de stoep”, “Koning Fietslaan”, …

Het autoverkeer krijgt van het Leuvense stadsbestuur  voorrang in een woonstraat die in het verlengde ligt  van een fietsweg en die  twee kleuter- en lagere scholen in de onmiddellijke omgeving telt. Dit probleem bestaat al lang, maar wordt – aldus enkele deelnemers – “verwaarloosd door het stadsbestuur”. Het weekend daarvoor waren er nochtans twee incidenten waarbij fietsers aangereden werden. De toestand wordt alsmaar erger en een oplossing is niet in zicht. Daarom schreven de organisatoren een brief aan de verantwoordelijke schepenen waarin ze vragen om deze problemen en hun concrete oplossing te bespreken. Deze brief werd door 84 deelnemers ondertekend en nog diezelfde middag door Toon Van Den Brempt, woordvoerder van het Buurtcomité Koning Albertlaan, afgeleverd op het Stadskantoor.

 

Over de auteur

Kirsten Bosmans

Kirsten Bosmans