Zoektocht naar nieuwe locatie voor Regionaal Ziekenhuis Tienen

Stefan Van de Weyer
2 jaar geleden
door Stefan Van de Weyer

De provincie Vlaams-Brabant en de stad Tienen gaan op zoek naar een nieuwe locatie voor het Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart Tienen. Het ziekenhuis kampt al een tijd met plaatsgebrek en wil haar twee campussen, campus St.- Jan en campus Mariëndal, samenbrengen in één gebouwencomplex. Na de provincie, keurde gisteren ook de gemeenteraad van Tienen het samenwerkingsovereenkomst goed.

‘Omdat het belang van het RZ Tienen voor de hele regio niet onderschat mag worden, hebben we aan de provincie Vlaams-Brabant gevraagd om samen een onderzoek op te starten om een geschikte locatie voor een nieuwe ziekenhuiscampus te zoeken waar de huidige twee campussen geïntegreerd kunnen worden’, zegt Jos Mombaers, schepen van ruimtelijke ordening van de stad Tienen.

‘We hebben gemiddeld 25.000 patiëntencontacten per maand. Ongeveer 40% daarvan komt uit Tienen, de overige patiënten komen uit de regio’, zegt Hans Struyen, algemeen directeur RZ Heilig Hart Tienen. ‘Daarnaast zijn we na Bosch de tweede belangrijkste werkgever in regio Tienen. We stuiten al langer op de grenzen van de huidige infrastructuur om tegemoet te komen aan de groeiende zorgvraag in de regio. De bestaande gebouwen zijn bovendien dertig tot negentig jaar oud. De spreiding over twee campussen is medisch en logistiek gezien verre van ideaal en brengt heel wat vermijdbare kosten met zich mee. We willen een moderne eengemaakte campus die ons ook in de toekomst toelaat om mee te evolueren met nieuwe ontwikkelingen en vereisten in de zorg’.

‘Om tot een geschikte nieuwe locatie te komen, is er nood aan een gedragen visie en moeten we eerst onderzoeken welke mogelijkheden er op welke plaatsen zijn, zegt Ann Schevenels, gedeputeerde voor ruimtelijke ordening. ‘Een ziekenhuis heeft immers een belangrijke publieke functie te vervullen en dus zal er aandacht moeten besteed worden aan beeldkwaliteit en ruimtelijke inpassing, zoals groenvoorziening, onthaal en langzaam verkeer..

Belangrijke criteria zijn de inname van open ruimte en de stedelijke integratie. Een goed ruimtelijk beleid beperkt zo veel mogelijk de verdere inname van de schaarse open ruimte. Zo moeten de nieuwe ontwikkelingen zo veel mogelijk geïntegreerd kunnen worden in een bestaande stedelijke omgeving. Het onderzoek wordt daarom ook beperkt tot locaties die gelegen zijn binnen of grenzend aan de afbakeningslijn van het kleinstedelijk gebied Tienen.

‘Ook wij vinden het belangrijk dat de inplanting van de nieuwe campus nabij de stadskern gebeurt’, zegt schepen Jos Mombaers. ‘Als stad zetten we immers sterk in op stadskernversterking. Zo wordt er momenteel een studie uitgevoerd door het bureau BUUR. De terreinen die vrijkomen zouden in aanmerking kunnen komen voor nieuwe stadsontwikkelingsprojecten. De site aan de Kliniekstraat kan via een netwerk van trage en groene wegen de verbinding vormen tussen het Park Passionisten, het woonproject van Matexi op de vroegere Lyceumsite en de in ontwikkeling zijnde site langs de Oude Vestenstraat’.

‘We gaan nu samen een studiebureau aanduiden dat de vier zoeklocaties ruimtelijk zal onderzoeken. Hiervoor wordt een budget van 54.500 euro vrijgemaakt, de helft te betalen door de provincie en de helft door de stad’, besluit gedeputeerde Ann Schevenels.

Over de auteur

Stefan Van de Weyer

Stefan Van de Weyer