ZELF IETS ORGANISEREN?

De stad Leuven moedigt haar inwoners aan om zelf initiatieven te nemen of nieuwe projecten te lanceren. Als bedenker of organisator kan je rekenen op heel wat steun. Maar hou er rekening mee dat je ook enkele verplichtingen hebt en regels moet naleven.

1. TOELATING
TOELATING (INNAME OPENBAAR DOMEIN, MELDINGSPLICHT, AANPLAKKINGEN…)

Inname openbaar domein

Niemand mag de openbare weg om private redenen in gebruik nemen zonder voorafgaande schriftelijke vergunning van de bevoegde overheid.

Organiseer je een activiteit die een impact heeft op het openbaar domein, dan moet je minstens één maand op voorhand een aanvraag doen. Op www.leuven.be vind je een formulier om je activiteit aan te geven. Je kan het formulier ook verkrijgen bij het stadssecretariaat ( 016 27 21 00, innameopenbaardomein@leuven.be). Gebruik het formulier niet als je op de openbare weg een torenkraan, bouwmaterialen, puinzakken, stellingen, containers … wil plaatsen. Hiervoor kan je terecht bij de Politie Leuven, dienst verkeer, dienst vergunningen.

Vergunningen voor diverse activiteiten
Plan je één of meer van onderstaande activiteiten, vraag ze dan eerst schriftelijk aan bij de burgemeester of op secretariaat@leuven.be, minstens één maand voor de activiteit plaatsvindt (bij buurtfeesten minstens twee maanden vooraf aanvragen!). Voeg bij je aanvraag een gedetailleerde lijst van de geplande activiteiten en eventueel de gevraagde hulp, met vermelding van jouw adres. Je vindt een modelaanvraag op de website van de stad Leuven.

In de volgende gevallen moet je een aanvraag doen:

 • bij het voeren van reclame (met borden langs de openbare weg, radiowagen, spandoeken …)
 • bij stoeten, betogingen
 • bij vreugdeschoten (bij een huwelijk)
 • bij de inname van het openbaar domein
 • bij straatanimatie
 • bij buurtfeesten
 • bij gebruik van luchtballons, bij helikoptervluchten
 • bij barbecues op het openbaar domein, vuurwerk, kampvuur …
 • bij film- en geluidsopnames
 • bij activiteiten met liefdadig karakter (verkoop – uitdelingen op openbare weg).

Meer info bij het stadssecretariaat
( 016 27 21 00, innameopenbaardomein@leuven.be)

2. MAAK JE EVENEMENT BEKEND

Activiteitenkalender

Wil je jouw activiteit laten verschijnen in de activiteitenkalender op www.leuven.be? Surf dan naar www.uitdatabank.be en vul de nodige gegevens in (wat houdt de activiteit in, waar en wanneer vindt ze plaats, hoeveel kost het om deel te nemen …). Alle activiteiten die in Leuven plaatsvinden, verschijnen automatisch in de activiteitenkalender op www.leuven.be.

UiT in Leuven

Wie invoert in de UiTdatabank, kan ook in de agendapagina’s van het magazine UiT In Leuven verschijnen. De deadline voor invoer ligt telkens op de 1ste dag van de maand voor verschijning in de UiT in Leuven van de maand die daarop volgt. Bijvoorbeeld: invoer op 1 januari voor verschijning in februari. Augustus vormt een uitzondering, dat aanbod dient al ingevoerd te zijn op 1 juni. De redactieraad maakt een selectie van het aanbod.

Aanplakkingen

Om affiches of bordjes langs de openbare weg te hangen, is een vergunning nodig, die kan je aanvragen bij het stadsbestuur Leuven of op secretariaat@leuven.be. Het moet gaan om activiteiten van culturele, sportieve of sociale aard, georganiseerd door een vereniging die banden heeft met de stad.

Bewoners van Leuven en Leuvense verenigingen mogen wel vrij affiches aanplakken op de daarvoor bestemde strook (‘Openbare vrije aanplakking’) op de openbare aanplakplaatsen of –zuilen van de stad, ten vroegste twee weken voor het aangekondigde evenement (maximum 2 affiches van 1 meter x 0,70 meter of 1 affiche van 1 meter x 1,40 meter).

Meer info bij het stadssecretariaat:
016 27 21 00, secretariaat@leuven.be).

3. VERHUUR LOKALEN
De stad verhuurt lokalen in de deelgemeentehuizen, in ontmoetingscentra en in sommige onderwijsinstellingen:

 • de raadszalen van de deelgemeentehuizen van Heverlee (Waversebaan 66, 3001 Leuven) en Kessel-Lo (Heuvelhof 1, 3010 Leuven)
 • 1 lokaal op het speelplein de Bruul (Brouwersstraat, 3000 Leuven)
 • de lokalen, keuken en aanverwante in de ontmoetingscentra van Kessel-Lo (Genadedal, Velderblok 2A), Vlierbeekveld (Honingbijstraat 19, 3010 Leuven), Wilsele-Putkapel (Pastoor Eralystraat 2), Heverlee (’t Celestijntje, Celestijnenlaan 19, 3001 Leuven) en zaal O’Cool, Aarschotsesteenweg 98, 3012 Leuven (beschikbaar tot 31.05.2015)
 • 7 lokalen in het centrale gebouw van het Augustinessenklooster 86 Romaanse Poort, Brusselsestraat 63, 3000 Leuven
 • lokalen in de school van Wijgmaal (Baron Descampslaan 105), de turnzaal en de refter in SKLO (Leo Dartelaan 11, 3001 Leuven) en de turnzaal in het complex Paul Van Ostaijenpark, gebouw Ruelensvest

Met vragen over de lokalen, de aanvraagprocedures, bijkomende infrastructuur, de reglementen en de kostprijs kan je terecht op 016 27 20 74 of www.leuven.be.

Ook de jeugddienst verhuurt drie polyvalente ruimtes aan verenigingen voor kinderen en jongeren in jeugdcentrum Vleugel F (Brusselsestraat 61a, 3000 Leuven).
Meer info op 016 27 27 50 of jeugddienst@leuven.be.

4. UITLEENDIENST

De uitleendienst verhuurt feest- en tentoonstellingsmaterieel aan verenigingen voor een activiteit/evenement op het grondgebied van Leuven (niet op openbaar domein). Je kan er terecht voor het huren van tafels, stoelen, klankinstallatie, toneelspots, brandblussers … (geen tenten). Zorg ervoor dat je aanvraag minstens 14 dagen voor de geplande festiviteiten aankomt bij de uitleendienst of op uitleendienst@leuven.be.

Zowel Leuvense als niet-Leuvense verenigingen kunnen voor activiteiten in Leuven materiaal uitlenen bij de stad. Voor het uitlenen van dit materiaal wordt een retributie geheven afhankelijk van wat je uitleent. Niet-Leuvense verenigingen betalen het dubbel van Leuvense verenigingen. De (prijs)lijst ligt ter inzage bij de uitleendienst. Eventueel staat de stad ook in (tegen kostprijs) voor het vervoer van het materiaal en voor elektriciteitsaansluitingen.

Meer info bij de uitleendienst
( 016 27 20 40, uitleendienst@leuven.be).