Woning co-housingproject Geldenaaksebaan onder de sloophamer Door stabiliteitsredenen tegen de grond

Stefan Van de Weyer
1 jaar geleden
door Stefan Van de Weyer

Enkele maanden geleden startte de bouw van het cohousingproject “De Sijs” aan de Geldenaaksebaan. In dit pilootproject blijft de stad eigenaar van de grond. Deze wordt via erfpacht aan de bewonersgroep verhuurd. Eén van de randvoorwaarden binnen het project was het behoud en de integratie van het hoekpand aan de Broekstraat. Wegens stabiliteitsredenen zal dit echter weldra gesloopt moeten worden.

Het cohousingproject “De Sijs” werd ontworpen met behoud van het waardevolle pand op de hoek van de Geldenaaksebaan en de Broekstraat. Dit pand heeft immers, ondanks verschillende verbouwfases in de  19e en 20e eeuw,  nog een traditionele kern die mogelijk teruggaat tot de 17e eeuw of vroeger.

De voorbije maanden werden de aanpalende gebouwen gesloopt. Het te behouden pand werd gestut om gerenoveerd te worden. Een gedetailleerde opmeting bracht aan het licht dat het pand zeer scheef staat en de funderingen ondermaats zijn. Naast de risico’s die aan deze scheefstand verbonden zijn, blijken ook de noodzakelijke funderingswerken bijna onmogelijk uitgevoerd te kunnen worden, zonder dat het pand zou instorten.

In samenspraak met de stad Leuven werd dan ook beslist over te gaan tot volledige sloop van het gebouw. Er zal een nieuw ontwerp worden gemaakt dat rekening houdt met de meest waardevolle onderdelen van het pand. Het 17e-eeuwse dakspant zal gerecupereerd en geïntegreerd worden in het nieuwe pand. Ook de typologie van de woning met typisch steile dak blijft behouden.

Over de auteur

Stefan Van de Weyer

Stefan Van de Weyer