Winkels worden steeds groter

Kirsten Bosmans
12 maanden geleden
door Kirsten Bosmans

Hoeveel winkelvloeroppervlakte en handelspanden zijn er in een gemeente? Welk deel daarvan is gevuld en welk deel staat leeg? Hoe gevarieerd is het handelsaanbod? De provincie Vlaams-Brabant publiceert, samen met de andere Vlaamse provincies, nieuwe cijfers over de detailhandel in haar 65 gemeenten. De cijfers zijn voortaan te vinden in een gebruiksvriendelijke online tool, www.provincies.incijfers.be.

“Met deze jaarlijkse publicatie ondersteunen we onze gemeenten in hun beleid voor de detailhandel”, zegt Marc Florquin, gedeputeerde voor economie. “Degelijk cijfermateriaal ligt immers aan de basis van een onderbouwde gemeentelijke detailhandelsvisie. Bovendien kunnen gemeenten met de cijfers aan de slag om na te gaan welke weerslag bepaalde ingrepen hebben, bijvoorbeeld op de leegstand. Het is nu trouwens mogelijk om de cijfers in een 10-jarig historisch perspectief in kaart te brengen, want de cijfergegevens zijn beschikbaar vanaf 2008.”

Cijfers over detailhandel in een nieuw jasje

Vanaf dit jaar zijn de cijfergegevens beschikbaar op het online platform ‘Provincies in Cijfers’, een gratis databank van de vijf Vlaamse provincies. Een waaier aan socio-demografische en socio-economische data worden er publiek ter beschikking gesteld. Voortaan dus ook de feitenfiches voor detailhandel. Het gaat om twee kant-en-klare rapporten per gemeente: een compacte fiche met kerncijfers die publiek beschikbaar is, en een uitgebreide fiche met meer informatie die enkel toegankelijk is voor de lokale besturen.

Winkels werden de afgelopen 10 jaar groter

Het aantal commerciële handelspanden in Vlaams-Brabant bleef de afgelopen 10 jaar ongeveer stabiel. In 2008 waren dat er iets meer dan 17.000, 10 jaar later tellen we er ongeveer 16.500. De totaal beschikbare winkelvloeroppervlakte (WVO) daarentegen is op 10 jaar tijd gestegen met meer dan 300.000m², waardoor er nu iets minder dan 1.900.000m² WVO is in de provincie. De gemiddelde WVO per handelspand is dus gestegen.

Minste vierkante meters winkelvloeroppervlakte leeg

Wat winkelvloeroppervlakte betreft, heeft Vlaams-Brabant veruit het laagste leegstandscijfer. 8,8% van de totale beschikbare winkelvloeroppervlakte staat leeg in de provincie, ten opzichte van gemiddeld 11,7% leegstaande WVO in Vlaanderen. Hoewel er het laatste decennium vooral een stijging in het aantal leegstaande panden waar te nemen viel, lijkt deze trend zich de laatste jaren te stabiliseren. Al sinds 2016 schommelt het percentage leegstaande panden in Vlaams-Brabant rond 8,9%.

Handelskernversterking als rode draad

”Met ons detailhandelsbeleid willen we gemeenten zo goed mogelijk ondersteunen”, zegt gedeputeerde Marc Florquin. “We bieden hen cijfermateriaal aan met het dashboard detailhandel en de uitgebreidere feitenfiches en geven hen ook gratis toegang tot de handelspandendatabank Locatus. Hiermee hebben de lokale besturen de geschikte instrumenten in handen om een handelskernversterkend beleid uit te tekenen. Bovendien ondersteunen we hen ook financieel met ons subsidiereglement handelskernversterking. Steden en gemeenten kunnen subsidies aanvragen voor de opmaak van handelskernversterkende visies of concrete projecten ter versterking van de handelskern. De rode draad doorheen ons beleid is immers die handelskernversterking. We streven naar leefbare kernen met een toegankelijk en gevarieerd aanbod op vlak van wonen, werken en natuurlijk ook detailhandel.”

Over de auteur

Kirsten Bosmans

Kirsten Bosmans