WILSELE: Leerlingen van de Bosstraat maken soep in woonzorgcentrum Ter Putkapelle

De kinderen van het tweede en het derde leerjaar van de Bosstraat werkten deze week samen met juf Rosemie, meester Koen en een aantal rusthuisbewoners uit de naad om de heerlijkste soep te koken. Ze kregen er de kans om even achter de schermen van het rusthuis te kijken, maar vooral om gezellig samen te werken met de bewoners.

De juf en de meester zagen onder hun leerlingen meteen al enkele hobbykoks in spe! “Cool!”, hoorden we enkele jongens zeggen maar met activiteiten als deze wil de school ook bewust inzetten op sociale vaardigheden en attitudevorming. Directeur van de Bosstraat, Silia Robberechts: “Kinderen leren samenwerken en samenleven, in respect en aanvaarding van ieders beperkingen, daar willen we met dit initiatief aan werken. Oude mensen hebben nog heel wat te bieden … wij hebben veel van hen geleerd.”

Over de auteur

Leuven Actueel

Leuven Actueel