Wedstrijdreglement Beeldig Leuven 2016

Reglement fotowedstrijd Leuven Actueel

Thema Media nv is de organisator van de fotowedstrijd. Hiervoor is het onderstaande reglement opgesteld. Wie deelneemt aan deze wedstrijd verklaart zich akkoord met het volledige reglement en met elke beslissing die gekoppeld is aan deze fotowedstrijd.

1. Organisatie
Dit reglement omvat de modaliteiten van de fotowedstrijd die Leuven Actueel organiseert. De organisatie van deze wedstrijd is in handen van het Thema Media nv, Vaartdijk 3 bus 40, 3018 Wijgmaal, België. Over het reglement wordt geen briefwisseling of telefoongesprekken gevoerd. Men kan op elk moment met onmiddellijke inwerkingtreding wijzigingen aan het reglement aanbrengen. Dit wordt gemeld op de website leuvenactueel.be/fotowedstrijd.
De fotowedstrijd van Leuven Actueel is toegankelijk voor iedereen. Wanneer een deelnemer op het moment van deelname jonger is dan 18 jaar, dan dient deze over de uitdrukkelijke goedkeuring van zijn ouders en/of voogd te beschikken. Deze goedkeuring wordt op verzoek van de organisatoren voorgelegd.

2. Wedstrijd
De fotowedstrijd Beeldig verloopt als volgt: deelnemen aan de wedstrijd kan enkel via Facebook, Twitter & Instagram. Om deel te nemen, laadt u uw foto’s op via de tool.
De opdracht van de wedstrijd is: stuur ons een foto in die genomen werd op het grondgebied van Leuven tijdens de zomerperiode en waar herkenbare elementen van de stad of evenementen op de foto’s te zien zijn.

De wedstrijd loopt van 01/07/2016 t.e.m. 31/08/2016. Op het einde wordt de winnaar gekozen op basis van de meeste stemmen. Volg de richtlijnen op voor het uploaden van digitale foto’s die je in het uploadscherm vindt. Door deel te nemen verklaart de deelnemer dat hij/zij de maker van deze foto is en er alle rechten op bezit. Indien er een persoon of enkele personen op de foto afgebeeld staan, verklaart de deelnemer door de deelname dat hij/zij de toestemming van deze persoon of personen bezit om hun portret te reproduceren. De deelnemer zal Thema Media nv vrijwaren van eventuele schadeclaims die voortvloeien uit betwistingen hierover.

Volgende foto’s komen in aanmerking voor eventuele publicatie: landschapsfoto’s, natuurfoto’s, foto’s van menigte, seizoensgebonden activiteiten, feestelijkheden en gebouwen.
Thema Media nv heeft het recht om ongepaste foto’s te verwijderen. Dit kan op eigen initiatief of na klachten. Thema Media nv kan foto’s elimineren indien er aanwijzingen zijn van misbruik.

Foto’s komen niet in aanmerking voor publicatie indien:
• het gaat om portretfoto’s en foto’s waar kinderen zonder toestemming herkenbaar op afgebeeld staan;
• ze aanstootgevend, discriminerend of onzedelijk zijn;
• afgebeelde personen erop staan die geen toestemming voor publicatie hebben gegeven (met uitzondering van grote menigtes);
• de deelnemer niet over de rechten beschikt om de foto te publiceren.
Deze lijst is niet uitputtend. Op het verwijderen van beelden is geen verhaal, er hoeft geen motivering voor te worden gegeven en er wordt niet over gecorrespondeerd.

Elke deelnemer verklaart zich akkoord, zonder bijkomende vergoeding, om zijn foto/foto’s in originele resolutie ter beschikking te stellen voor reproductie in publicaties van Thema Media nv. De winnaars krijgt een leuk aandenken.

Geen enkele van de prijzen is inruilbaar tegen speciën of andere voordelen in natura. Er wordt maximaal 1 prijs toegekend per adres/woonplaats waar meerdere personen samenwonen als gezin.

3. Prijzenpakket
• winnaar: canvas print 100×70 cm twv € 100*
• 2de & 3de plaats: canvas print 70×50 cm twv € 75*
• plaats 4 t.e.m. 25: duoticket inkom sauna Hezemeer twv € 59,40

* een afbeelding naar keuze wordt aangeleverd door de winnaars. De minimum bestandsgrootte is 2 megabyte voor een optimaal resultaat. De foto is liggend of staand, niet vierkant.

4. Geschillen
Door aan deze actie deel te nemen aanvaardt de deelnemer/deelneemster alle punten van het reglement, evenals elke beslissing die de organisatoren treffen. De organisatoren behouden zich het recht voor de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen. Elke poging tot fraude wordt bestraft met onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer. Druk-, spel-, zet-, elektronische of andere dergelijke fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege Thema Media nv.

In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behouden de organisatoren zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze en/of andere wedstrijden uit te sluiten. Iedere deelnemer verleent, door zijn loutere deelname, automatisch en onvoorwaardelijk de toestemming tot publicatie van zijn naam, adres en foto, alsook zijn identificatie als deelnemer aan de wedstrijd en verzaakt aan alle rechten op dat gebied. Desgevallend zijn de rechtbanken van het rechtsgebied Leuven bevoegd.

Contact
Bij problemen bij het uploaden van uw foto of andere vragen bij de wedstrijd, kan u terecht bij Primetime Digital via het e-mailadres digital@primetimegroup.be. Vermeld in het onderwerp steeds ‘Beeldig Leuven 2016’.