Wedstrijdreglement Facebook 10000 likes

 1. Deze wedstrijd wordt georganiseerd door Thema media met BTW-nummer BE0891.510.766, gevestigd op Vaartdijk 3/402,3018 Leuven. Deze wedstrijd is door geen enkele manier ondersteund of verbonden met de organisatie Facebook.
 2. Deelname aan de wedstrijd is gratis.
 3. Elke deelnemer mag maar één keer antwoorden.
 4. Deelnemers jonger dan 18 jaar dienen toestemming te hebben van hun wettelijke vertegenwoordiger.
 5. Door deel te nemen aan de actie geven deelnemers aan akkoord te gaan met het wedstrijdreglement.
 6. Thema media behoudt zich het recht om een deelnemer aan de Facebookactie te diskwalificeren en/of van deelname uit te sluiten indien deze deelnemer op enige wijze in stijd handelt met dit reglement.
 7. Thema media behoud zich het recht om de wedstrijd op elk moment te onderbreken en wijzingen aan te brengen.
 8. De winnaar ontvangt een DVD-pakket zoals gecommuniceerd op de Facebookpagina.
 9. Het antwoord op de prijsvraag is numeriek (het totaal aantal artikels verschenen op www.oostbrabantonderneemt en www.leuvenactueel.be in 2016). De winnaar is degene die eerst het juiste antwoord op de prijsvraag geeft.
 10. De wedstrijd loopt af op maandag 30/01/2017 om 16.00u. Indien het juiste antwoord dan niet is gegeven wint degene die als eerste een aantal heeft genoemd dat het dichtste bij het juiste antwoord ligt.
 11. De winnaar wordt op Facebook verwittigd en wordt op de hoogte gebracht waar en wanneer de prijs in ontvangst genomen kan worden.
 12. Door deelname verleent de winnaar toestemming aan Thema Media om zijn/haar naam te gebruiken voor het publiekelijk bekendmaken van de winnaar.