Vzw Marktrock protesteert tegen voortzetting ‘nieuwe’ Marktrock

 De voormalige VZW Marktrock is niet te spreken over de beslissing van burgemeester Louis Tobback om het ‘nieuwe’ Marktrock in 2014 nog een plaats te geven op de Leuvense zomerkalender. Eerder besloot het schepencollege om de toelage van 100.000 euro aan organisator Live Entertainment te schrappen. Een halfslachtige beslissing om iedereen tevreden te stellen? De leden van de oude VZW vinden van wel en schreven een open brief aan de burgemeester. Die willen we u niet onthouden.

“De laatste weken werd via de pers uitgebreid aandacht besteed aan de toekomst van ‘Marktrock’, zeker nadat nog maar eens bleek hoe ver de huidige organisator verwijderd bleek van de originele Marktrock-formule. Zonder ook maar enige schroom is de originele formule verbasterd tot een weekendfestivalletje voor het traditionele uitgaanspubliek. Vanaf 2007 tot op heden hebben de nieuwe organisatoren gezorgd voor de teloorgang van het originele gedachtegoed waarvoor de VZW Marktrock in 1982 werd opgericht: de toeristische attractiviteit van de Stad Leuven te verhogen.”

“De VZW Marktrock heeft nooit aan wie dan ook overdracht gedaan van het festival dat zij 24 jaar organiseerde tot en met editie 2006. Niet aan de organisatie Marktrock.com vzw in 2007 en ook niet aan Live Entertainment, organisator vanaf 2008. Nadat eerder bekend werd dat er geen subsidie van 100.000 euro meer gegeven zou worden, werd in de media gewag gemaakt van het feit dat de burgemeester voor en tijdens de gemeenteraad van 26 augustus jongstleden de mogelijkheid tot organiseren door Live Entertainment niet uitsluit. Als leden van de initiële VZW Marktrock kunnen we de stad Leuven bijtreden in een mogelijke voortzetting van de samenwerking met Live Entertainment vanaf 2014 als:

  • –  De naam Marktrock niet meer ten onrechte gebruikt wordt en zo een halt toegeroepen wordt aan de negatieve afstraling op ons en de toeristische aantrekkingskracht van Leuven.

  • –  De jaartelling start vanaf 1 en er niet meer schaamteloos verder geteld wordt vanaf de laatste editie 24 in 2006 zoals georganiseerd door de VZW Marktrock.

  • –  Gestopt wordt met de (commerciële) exploitatie van de initiële Marktrock-naam/formule buiten de Leuvense stadsgrenzen.

    Deze bescheidenheid zou de organisaties vanaf 2007 meer krediet en geloofwaardigheid gegeven hebben. De organisatoren van 24 jaar Marktrock zullen blijven toezien op een juiste interpretatie en de mogelijke misbruiken van zijn bestaansgeschiedenis.”

    Getekend: Guido Hoeven, Walter Devlies, Luc Ponsaerts, Omer Hoylaerts, Koen Rombaut, Dirk Loomans, Peter Mathys, Bernard Leonard en Armand Hombroeckx.

    Tot zover de open brief van de oude VZW. De organisator van het ‘nieuwe’ Marktrock lijkt zich echter weinig aan te trekken van het protest. “Wij mogen de naam Marktrock wettelijk gebruiken”, klinkt het in een reactie. Conclusie? Marktrock is dus toch niet op sterven na dood in Leuven, al zou het geen kwaad kunnen om het stadsfestival te herdopen tot ‘Marktdance’ gezien het gebrek aan rockgroepen die naam waardig op de affiche van het ‘nieuwe’ Marktrock. Vraag blijft ook welke invloed het voortbestaan van Marktrock in Leuven heeft op de besprekingen over wat al eens ‘de nieuwe zomer van Leuven’ wordt genoemd. Die vergaderingen zullen er niet gemakkelijker op worden nu duidelijk is dat Marktrock aanwezig blijft op de Leuvense zomerkalender.  

Over de auteur

Leuven Actueel

Leuven Actueel