Vooronderzoek restauratie schilderijen en glasramen Abdij van ’t Park

In 2011 kreeg de stad een groot deel van de gebouwen in erfpacht van de vzw Abdij van ’t Park (Norbertijnen). Voor de restauratie die gespreid wordt over de periode 2012 – vermoedelijk 2018 werd een globale subsidie toegekend. De stad bestelt nu een diepgaand vooronderzoek om de restauratie voor te bereiden.

“Er wordt nagegaan of een reiniging volstaat of dat er een meer diepgaande restauratie noodzakelijk is. Dit onderzoek naar de kleuren, gebruikte schildermaterialen en toestand van de kunstwerken zal ter plaatse gebeuren”, zegt schepen van Monumentenzorg Dirk Vansina (CD&V). “De schilderijen dateren van 1775-1800 en zijn mogelijk toe te schrijven aan Pieter Jozef Verhaegen, anderen zijn van de hand van Jan Coxie (“de Vlaamse Rafael”). Het gaat om landschappen, stillevens van bloemen en schilderijen die het leven van Norbertus uitbeelden. Een tweede dossier dat aan de gemeenteraad werd voorgelegd is een vooronderzoek van de glasramen. In totaal waren oorspronkelijk 41 glasramen in de pandgang van de abdij aanwezig die het leven van Norbertus uitbeelden. Ze dateren van tussen 1635 en 1644. Die werden in 1828 door de Norbertijnen verkocht. Ze raakten over de hele wereld verspreid. Daarvan zijn er al 7 glasramen momenteel terug in de pandgang aanwezig, 8 kochten we recent van de Yale Univerity Art Gallery (NY) en 2 bevinden zich in het Koninklijk Museum voor Kunst en Geschiedenis in Brussel. Over deze laatste 2 wordt onderhandeld om ze naar Leuven te brengen. Ook hier wordt gevraagd een onderzoek op te stellen naar de toestand van de glasramen en de wijze waarop ze moeten gerestaureerd worden. Het is onze intentie om ze na restauratie terug te plaatsen in de pandgang waar ze zo’n kleine 200 jaar geleden weggehaald werden.”

Over de auteur

Leuven Actueel

Leuven Actueel