Voka stelt dat de werknemers erop vooruit gaan

Stefan Van de Weyer
3 jaar geleden
door Stefan Van de Weyer

In tegenstelling tot wat de vakbonden bij hoog en bij laag verkondigen gaan de werknemers in Vlaanderen erop vooruit. Voka berekende de impact van de taxshift en de indexering op het loon van een doorsnee gezin en van een alleenstaande. Daaruit blijkt dat beiden er de komende jaren enkel op vooruit gaan.

Vaststellingen

Het beschikbaar inkomen is niet aan het dalen. Volgens de Nationale Bank is het bruto beschikbaar inkomen vorig jaar met 1,8% gestegen. Het inkomen uit vermogen staat, vanwege de lage rente onder druk. Belastingen uit vermogen zijn door de stijging van de roerende voorheffing toegenomen.

Ook simulaties tonen dat een werknemer, alleenstaand of gezin, er niet op achteruit gaat. Integendeel, de taxshift en de loonindexering compenseren de hogere tarieven van elektriciteit etc.

Heel wat indicatoren wijzen erop dat het aantal jobs dat deze regering vooruit stelde ook gecreëerd gaan worden. Zo steeg het aantal vacatures in het eerste kwartaal in Vlaanderen met 23% tot 55.489 jobaanbiedingen. Ook in Brussel en Wallonië zit het aantal jobaanbiedingen in de lift.

Opmerkingen:

De indexsprong  werd meegerekend door in 2016 0 euro te voorzien voor de loonindexering

De indexering gaat pas vanaf 2017 in, voor heel wat sectoren gaat die indexering al vroeger in

De éénmalige ingrepen van 2014 zijn niet meegenomen, zoals de wijziging van de woonbonus die door lagere rente gecompenseerd wordt of de verhoging van het inschrijvingsgeld van de universiteit. Dit is een standaardinschatting voor de kosten van een doorsnee gezin. Sommigen gezinnen hebben hogere kosten. Voor velen zal echter de extra koopkracht die via de taxshift en indexering wordt gegegeneerd, volstaan om de extra kosten op te vangen, zoals bijvoorbeeld het inschrijvingsgeld.

Er zal een maandelijks forfait genomen worden van tien euro bij alleenstaanden en vijftien euro bij gezinnen mee om andere kostenstijgingen, zoals de hogere accijnzen, op te vangen. Bij bepaalde typegezinnen zullen de extra uitgaven lager of hoger zijn dan dit forfait.

Hoe hoger het loon, hoe hoger de koopkrachtinjectie die er komt dankzij de index.

Over de auteur

Stefan Van de Weyer

Stefan Van de Weyer