Vlaanderen erkent Onroerend Erfgoeddepot Vlaams-Brabant

Kirsten Bosmans
4 jaar geleden
door Kirsten Bosmans

Het Onroerend Erfgoeddepot Vlaams-Brabant werd door Vlaanderen erkend als onroerend erfgoeddepot. Naast dit kwaliteitslabel, krijgt de provincie Vlaams-Brabant nu ook jaarlijks 85.000 euro voor de werking van haar archeologisch- en nooddepot.

‘We zijn blij met deze erkenning’, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor erfgoed. ‘Want deze erkenning is een kwaliteitslabel dat de professionele bewaring van erfgoed garandeert. Bovendien komt onze erfgoeddepotwerking nu ook in aanmerking voor Vlaamse subsidies. Het gaat om 85.000 euro per jaar’.

Het Onroerend Erfgoeddepot Vlaams-Brabant staat in voor het beheer en het kwalitatief en duurzaam bewaren van archeologische ensembles, archeologische vondsten en de bijbehorende vondst-, en onderzoeksdocumentatie uit Vlaams-Brabant. Daarnaast kunnen ook kunstwerken en andere waardevolle cultuurgoederen tijdens een langdurige restauratie opgevangen worden. Het depot dient bovendien als noodopvang van cultureel erfgoed bij rampen

‘We streven in ons erfgoedbeleid zowel een kwalitatieve opvang als een opvang dicht bij de vindplaats na’, zegt gedeputeerde Tom Dehaene. ‘Als dit niet haalbaar blijkt, kan kunnen de eigenaars van deze archeologische ensembles terecht in het Onroerend Erfgoeddepot Vlaams-Brabant. Het depot staat alleen garant voor de professionele bewaring, het ensemble blijft in eigendom van de eigenaar. Door het ensemble in bewaring te geven, wordt de informatie over het ensemble toegankelijk voor wetenschappelijk onderzoek en voor het brede publiek’.

Momenteel zijn er vijf archeologische collecties in permanente bewaring in de voormalige militaire loods op de PIVO-site in Asse. De opvangcapaciteit is voor de komende jaren dus verzekerd. De provincie kan nu ook een bijkomende depotbeheerder aanwerven.

Meer info: www.vlaamsbrabant.be/erfgoeddepot

Over de auteur

Kirsten Bosmans

Kirsten Bosmans