Vlaams-Brabanders zien de toekomst rooskleurig in

Kirsten Bosmans
2 jaar geleden
38 Views
door Kirsten Bosmans

38% van de Vlaams-Brabanders geeft zichzelf een hoge score voor zijn huidig geluksgevoel. Dat aantal stijgt tot 58% als je vraagt hoe zij hun geluk in de toekomst inschatten. Dit is één van de meest opvallende vaststellingen uit een recente analyse van de Happiness Barometer van AG Insurance. Deze meet het hele jaar door het geluksgevoel van de Belg via www.happinessbarometer.be.

Hoe gelukkig zijn we: enkele opvallende cijfers

Ons geluk vandaag

 • Meer dan 2 op 3 Vlaams-Brabanders (68%) geeft aan vandaag gelukkig te zijn (score van 7 of meer op 10).
 • 38% schat zichzelf zelfs “zeer gelukkig” in (score van 8 of meer op 10).
 • De meeste gelukkige Belgen (score van 8 of meer) vinden we terug in West-Vlaanderen (41%), Antwerpen (39%) en Namen (39%).
 • In Limburg (29%) en Henegouwen (30%) liggen deze cijfers een stuk lager.

Ons toekomstig geluk

 • 77% van de Vlaams-Brabanders geeft zichzelf een toekomstige gelukscore van minstens 7 op 10.
 • 58% verwacht zelfs “zeer gelukkig” te zijn in de toekomst (score van 8 of meer op 10).
 • Vooral inwoners van Oost-Vlaanderen (61%) en Namen (62%) kijken de toekomst met veel plezier tegemoet.
 • In Limburg (50%), Luik (51%) en Henegouwen (52%) liggen deze scores opnieuw lager.

Wat maakt ons gelukkig?

 • Geld houdt ons blijkbaar minder bezig dan vorig jaar. In juni 2014 behoorde de financiële situatie tot de drie meest bepalende geluksfactoren (naast gezondheid en ons familiaal leven). Dit jaar is dat niet meer het geval: de drie meest bepalende geluksfactoren zijn: familie, job en gezondheid.
 • In steden behoort de financiële situatie wel tot de top 3 van geluksfactoren. 23% geeft zichzelf een lage score op tevredenheid over de financiële situatie (minder dan 5 op 10). In de stadsrand daalt dat cijfer tot 13%. Op het platteland is dat nog 11%.
 • Tegen de verwachting in, gaat het opvallend goed met het veiligheidsgevoel van de Vlaams-Brabander. Maar liefst 81% geeft aan tevreden te zijn over zijn veiligheid.

Waar wonen de gelukkigste Belgen?

 • Gelukkig zijn, lijkt iets makkelijker op het platteland. Zo geeft 41% van wie op het platteland woont, zichzelf vandaag minstens 8 op 10. In de stadsrand is dat slechts 33%, in de stadscentra nog 32%.
 • Regio’s die het goed doen, zijn de provincies West- en Oost-Vlaanderen, Antwerpen, Waals- en Vlaams-Brabant en Namen. Luik, Limburg en Henegouwen bengelen achterop.

Geluksprofielen

Samen met Jean-Paul Erhard, Belgisch geluks-expert, heeft AG Insurance 6 verschillende geluksprofielen bepaald: ‘welzijnskampioenen’, ‘fans van de duurzame ontwikkeling’, ‘sociale netwerkers’, ‘sterren van morgen’, ‘communitybouwers’ en ‘waardenbewakers’. Groepen van mensen die niet worden gedefinieerd volgens een waardeoordeel, maar wel een typering op basis van levensvisie.

 • Welzijnskampioenen (34%) en fans van de duurzame ontwikkeling (30%) zijn veruit de grootste groepen.
 • Welzijnskampioenen zijn perfectionisten wanneer het over gezondheid gaat. Slechts 57% geeft zichzelf een score van 7 of meer op 10. Bij de fans van de duurzame ontwikkeling is dat 80%.
 • Ook tevredenheid over sociaal- en gezinsleven is hierbij opvallend: 63% van de welzijnskampioenen quoteert zichzelf met minstens een 7, bij de fans van de duurzame ontwikkeling is dat maar liefst 86%.

Over de auteur

Kirsten Bosmans

Kirsten Bosmans