Vergunning loskade en opslagterrein langs Tildonkse Vaart vernietigd

Stefan Van de Weyer
2 jaar geleden
door Stefan Van de Weyer

De vergunning van de bouwfirma André Celis voor de aanleg van een loskade en opslagterrein voor bouwmaterialen langs de Vaart in Tildonk werd recent vernietigd door de Raad voor Vergunningsbetwistingen. De actiegroep die tegen de komst van een nieuwe ontsluitingsweg en -brug ijvert toont zich tevreden. Het voornemen van de firma André Celis om een loskade en een op- en overslagterrein voor bouwmaterialen langs de Vaart in Tildonk te bouwen, blijft een heikel juridisch topic.

De zaak werd aangespannen door de actiegroep die zich tegen de komst van een nieuwe ontsluitingsbrug in Tildonk verzet.  Volgens hen gaat het over een gigantisch mobiliteitsdossier van misschien tien miljoen euro dat in vele kleine stukje kapte, om het goed te kunnen keuren. De ontsluitingsweg van één bedrijf zou volgens hen een enorme impact op de leefbaarheid van Tildonk en de omwonenden van Hambos hebben. Ook tegen de aanleg van de eigenlijke brug en het tracé voor de nieuwe ontsluitingsroute erlangs, richting de Mechelsesteenweg, heeft de groep nog procedures lopen.

In het gemeentebestuur zijn ze niet onder de indruk, voor hen is het belangrijk om het zware verkeer van twee scholen weg te leiden de meest verkeersveilige optie. Ook over de nog lopende juridische procedures tegen de brug en bijhorende weg maken ze zich geen of weinig zorgen. “De fietstunnels liggen er al even. De brug zelf wordt momenteel ook al gebouwd. Als oplossing voor het definitief afgesloten jaagpad komt er rond de bedrijfssite van Celis nog een alternatief omleidingsparcours voor fietsers en wandelaars”, klonk het.

De bouwfirma opende trouwens recent nog een filiaal op de Ambachtenlaan in Tienen.

Over de auteur

Stefan Van de Weyer

Stefan Van de Weyer