Veel overtredingen tijdens Alert actie

Kirsten Bosmans
3 jaar geleden
door Kirsten Bosmans

Afgelopen zaterdag tussen 18 uur en 2 uur werd er door de Leuvense politie, met steun van 20 aspirant-inspecteurs van politieschool PLOT, een grootschalige commandopost opgezet langs de Tervuursevest in Leuven. Deze actie kaderde in de ‘Alert’ campagne en gaf de aspirant-inspecteurs de kans om de op school aangeleerde vaardigheden en competenties in te oefenen in de praktijk. Er werden heel wat overtredingen vastgesteld.

In een eerste fase werd er controle uitgevoerd op het doorgaand verkeer langs de Tervuursevest, waarbij voertuigen uit het verkeer werden gehaald. Later op de avond werd het viaduct afgesloten en diende alle verkeer langs het dispositief te rijden.

In totaal werden 268 voertuigen, samen met hun bestuurders en inzittenden, aan een grondige controle onderworpen. Alle bestuurders werden onderworpen aan een ademtest. In totaal bliezen 8 bestuurders A(larm). Tegen hen werd proces-verbaal opgesteld en zij kregen een rijverbod van 3 uur opgelegd. Bijkomend resulteerde de ademtest van 2 andere bestuurders P(ositief). Van één van hen werd het rijbewijs onmiddellijk ingetrokken voor de duur van 15 dagen. De tweede bestuurder kreeg een rijverbod van 6 uur opgelegd. Een derde bestuurder maakte aanstalten om het dispositief te ontwijken. Hij werd geïntercepteerd. Hij blies eveneens P(ositief). Zijn rijbewijs werd eveneens onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen. Bijkomend werd zijn voertuig in beslag genomen wegens niet-verzekering. Bij verschillende bestuurders werd op basis van een aantal indicaties een speekseltest afgenomen, doch deze resulteerden allen negatief.

Verder werden 4 bestuurders geverbaliseerd omdat ze hun rijbewijs niet bij zich droegen. Bij een andere bestuurder werden 2 rijbewijzen aangetroffen in de portefeuille. De man had nagelaten zijn vervallen rijbewijs in te leveren. Tegen hem werd eveneens proces-verbaal opgesteld en het rijbewijs in beslag genomen. Eén bestuurder was slechts in het bezit van een voorlopig rijbewijs en mocht op het tijdstip van de controle niet rijden. Tegen deze bestuurder werd proces-verbaal opgesteld en er werd hem verboden verder te rijden.

Bijkomend werden 3 niet-gekeurde voertuigen uit het verkeer gehaald. Tegen deze chauffeurs werd proces-verbaal opgesteld. Twee bestuurders werden geverbaliseerd omdat ze niet in het bezit waren van een geldig verzekeringsbewijs.  Na controle bleken de voertuigen geldig verzekerd en mochten de bestuurders hun weg voortzetten. Eén bestuurder werd geverbaliseerd omdat hij niet in het bezit was van het inschrijvingsbewijs van zijn voertuig. Tegen 3 bestuurders werd een proces-verbaal opgesteld voor het niet gebruiken van de gordel. Het ging hoofdzakelijk om kleine kinderen die door hun ouders niet correct vervoerd werden. Een buitenlandse bestuurder die zijn identiteitskaart niet kon tonen, diende zijn boete onmiddellijk te betalen.

Verder werd er proces-verbaal opgesteld tegen twee buitenlandse bestuurders die al enige tijd in België wonen maar hier nog steeds met hun buitenlands voertuig rondrijden. Zij hebben nagelaten te voldoen aan de verplichting hun voertuig in België in te schrijven en werden hiervoor geverbaliseerd. Bijkomend werd er tegen de betrokken bestuurders een proces-verbaal wegens fiscale inbreuken opgesteld dat zal overgemaakt worden aan de Vlaamse belastingsdienst.

Drughond

De actie werd bijkomend ondersteund door een drughond van de dienst hondensteun van de Federale politie.

De inzet van de drughond voor het doorzoeken van voertuigen resulteerde in twee gevallen tot het aantreffen van gebruikershoeveelheden verdovende middelen. De gecontroleerde personen verklaarden in eerste instantie geen drugs bij zich te hebben. Bij één van hen werd tijdens het doorzoeken van zijn voertuig eveneens een in België bij wet bepaald verboden wapen aangetroffen. Het betrof een automatisch werkend springmes. De man verklaarde het wapen in het buitenland gekocht te hebben. Bij een tweede persoon werd aan de bestuurderszetel binnen handbereik een afgebroken stok aangetroffen. De man verklaarde het voorwerp bij zich te dragen voor zijn eigen veiligheid en om zichzelf te kunnen beschermen. De verdovende middelen en aangetroffen wapens werden in beslag genomen. Tegen de betrokken personen werden de nodige processen-verbaal opgesteld. Tot slot werd ook nog 1 geseind persoon aangetroffen die nog een rijverbod diende betekend te worden. Deze betekening werd uitgevoerd waarop de man kon beschikken.

Alert campagne

De ‘Alert’ campagne heeft als doel burgers te motiveren om snel(ler) de politie te bellen wanneer ze getuige zijn van verdachte gedragingen of feiten.

Deze campagne is tweeledig. Enerzijds is het de bedoeling om de Leuvenaar te sensibiliseren om de politie te bellen wanneer ze verdachte gedragingen zien. Daarvoor worden kaartjes uitgedeeld met tips en contactgegevens, krijgt elke nieuwe inwoner van Leuven een alert-magneet van de wijkinspecteur en krijgen buurtbewoners een alert-brief in de bus wanneer er in hun straat wordt ingebroken. Daarnaast is het de bedoeling om potentiële daders af te schrikken en/of te vatten. Hiervoor worden op geregelde tijdstippen grote verkeersacties gehouden op belangrijke in- en uitvalswegen in Leuven zoals ook afgelopen zaterdag.

In totaal werden een 40-tal politiemensen op het terrein ingezet.

Over de auteur

Kirsten Bosmans

Kirsten Bosmans