Veel controles op gordel en alcohol in juni

Politiediensten in heel Vlaams-Brabant controleren in juni op rijden onder invloed en op gordeldracht. Deze controles moeten leiden tot nog meer verkeersveiligheid. U bent bij deze gewaarschuwd.

Tijdens de provinciale controleweek van 3 tot en met 9 juni zullen de politiediensten in het kader van de campagne ‘Bij mij ben je veilig’ Vlaams-Brabanders controleren op het dragen van de gordel. Om de gordeldracht in Vlaams-Brabant te verhogen zullen de politiediensten van 3 tot en met 9 juni alle inzittenden van voertuigen controleren op het dragen van de gordel. Ook zullen de agenten veel aandacht geven aan het gebruik van kinderbeveiligingssystemen in de wagen.

“Er zijn heel wat goede redenen om altijd de gordel te dragen in de auto. Vooreerst is het dragen van de gordel in de wagen een wettelijke verplichting. Enerzijds lopen de inzittenden van een wagen al bij botsingen vanaf 20 km/u het risico om te overlijden. Anderzijds heeft men met de gordel meer kans om het er bij een ongeval levend van af te brengen, vooral dan bij lage snelheden. Vanaf 100 km/u is de kans om het er levend van af te brengen zo goed als onbestaande”, zegt provinciegouverneur Lodewijk De Witte.

110 euro

Uit de gordeltellingen, die in mei 2012 door het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid  (BIVV) in Vlaams-Brabant zijn uitgevoerd, komt duidelijk naar voren dat nog te weinig Vlaams-Brabanders de gordel dragen. Deze tellingen geven aan dat 85,8 % van de Vlaams-Brabanders de gordel draagt tegenover 89,2% van de Vlamingen en 86,4 % van de Belgen. In 2012 werden tijdens de provinciale controles op gordeldracht in totaal 276 onmiddellijke inningen en 6 processen-verbaal uitgeschreven door de politiediensten van Vlaams-Brabant.

Wie de gordel niet draagt, begaat een overtreding van de tweede graad en kan een onmiddellijke inning krijgen van 110 euro.  Wie het kinderzitje in de wagen niet of niet correct gebruik, kan een onmiddellijke inning krijgen van 165 euro.  Na drie veroordelingen binnen drie jaar kan het rijbewijs vervallen worden verklaard. De boetes en straffen voor rijden onder invloed van alcohol lopen uiteraard nog veel hoger op. Meer info: www.vlaamsbrabant.be/gordelcampagne (KH)

Over de auteur

Leuven Actueel

Leuven Actueel