VARIA

1. VELLEN VAN BOMEN

Voor het vellen van hoogstammige bomen (bomen op een hoogte van 1 meter boven het maaiveld en een stamomtrek van 1 meter), alleenstaand, in groeps- of lijnverband is een stedenbouwkundige vergunning nodig. Het vrijstellingsbesluit houdt rekening met een aantal uitzonderingen.

Meer info aan het loket van de dienst bouwen
( 016 27 25 55, bouwen@leuven.be).

2. KLACHTEN EN HINDER

Inwoners met klachten over geur- en lawaaihinder of andere milieuklachten, kunnen terecht bij de milieudienst ( 016 27 24 14 of milieu@leuven.be) of bij de wijkagent.

Wie een conflict heeft met de buren omtrent hinder of klachten, kan een gratis bemiddeling aanvragen bij de preventiedienst.

3. BRIEVENBUSSTICKERS

Zit je brievenbus geregeld vol met bundels reclamefolders die achteraf ongelezen bij het oud papier belanden? Weet dat je ongewenste reclame kan weren met het kleven van de JA/NEE-sticker op de brievenbus. Je ontvangt dan wel de lokale huis-aan-huisbladen. Wil je ook die niet meer ontvangen, kleef dan de NEE/NEE-sticker.

Distributeurs zijn verplicht om de stickers te respecteren. Doen ze dat niet, dan kan je een klacht indienen bij de verantwoordelijke uitgever, vermeld op het drukwerk.
De stickers zijn verkrijgbaar aan het onthaal en het A-loket in het stadskantoor, de deelgemeentehuizen en bij de afdeling stadsreiniging. Je kan ze ook aanvragen op 016 27 24 08.

4. SNEEUW- EN IJZELBESTRIJDING
Wegennet en fietspaden


De afdeling stadsreiniging coördineert de sneeuw- en ijzelbestrijding op gemeentewegen in Leuven.
Voor de sneeuw en ijzelbestrijding van de wegen is Leuven opgedeeld in 4 sectoren: Leuven-centrum, Heverlee, Kessel-Lo en Wilsele/Wijgmaal. Voor de sneeuw- en ijzelbestrijding van de fietspaden zijn er 2 sectoren: Leuven centrum/Heverlee en Kessel-Lo/Wilsele/Wijgmaal.

Voor meldingen in verband met de gemeentewegen en fietspaden kan je tijdens de werkuren terecht bij de afdeling stadsreiniging op 016 29 61 14 of reinigingsdienst@leuven.be. Na de werkuren en tijdens het weekend kan je terecht bij de politie op 016 210 610. Voor meldingen in verband met wegen en fietspaden van het Vlaamse Gewest bel je 016 44 18 50.

Voetpaden

Elke inwoner moet zijn stoep sneeuwen ijzelvrij houden.

Enkele tips:

  1. Verwijder eerst de sneeuw en strooi daarna pas zout.
  2. Verzamel de sneeuw op de stoeprand. Gooi hem niet op het fietspad of op de rijbaan.
  3. Help je buur als het even kan

Hulp nodig bij het vrijmaken van je stoep? Bel de afdeling stadsreiniging op 016 29 61 14. Zij zorgen dat je stoep geruimd wordt tegen een vergoeding: € 5/ruimbeurt voor 70+ en andersvaliden, € 8/kwartier voor anderen.