Van 1.500 naar 1.367 bussen in Bondgenotenlaan Lijn 1 niet meer over Grote Markt

Bart Mertens
3 jaar geleden
door Bart Mertens

De Lijn schaart zich volledig achter het nieuwe verkeerscirculatieplan. “Een autoluwe binnenstad vergroot de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van Leuven”, zegt directeur Johan Van Looy. Concreet vermindert het busverkeer in de Bondgenotenlaan dit najaar met 15 %. In concrete cijfers betekent dat een daling van 1.500 naar 1.367 bussen per dag.

Op een weekdag verplaatsen liefst 70.000 reizigers zich met de bus naar Leuven. Eén op drie koopt er ook iets, zo blijkt uit onderzoek. Op zaterdag komen dan weer 21.000 bezoekers met de bus naar Leuven en 80 % geeft aan dat ze komen om te winkelen. “De busbediening van de binnenstad via de Bondgenotenlaan als centrale as is dus essentieel voor de Leuvense handel en horeca”, concludeert Johan Van Looy, directeur bij De Lijn Vlaams-Brabant.

Om u een idee te geven: het aantal busreizigers in de Leuvense regio is op twintig jaar vervijfvoudigd. Meer concreet: van 8,9 miljoen reizigers per jaar in 1994 naar 51 miljoen reizigers per jaar in 2016. Straffe cijfers maar die lokken ook straffe reacties uit. De oppositie, en tot op zekere hoogte ook de meerderheid, roept om minder bussen in de Leuvense binnenstad. De Lijn gaat voorzichtig mee in dat verhaal. In de eerste plaats door meer ringbussen in te zetten en ook door het aantal bussen in de Bondgenotenlaan te verminderen dit najaar.

Bus De Lijn“De Lijn beseft dat de Leuvense binnenstad verzadigd is op vlak van aantal voertuigen. Natuurlijk heeft de vervoermaatschappij oog voor de leefbaarheid van de stad en laat ze niet onnodig voertuigen door centrum rijden. Met de invoering van het nieuwe circulatieplan in het najaar neemt De Lijn concrete maatregelen. Door een aantal lijnen te hervormen, kunnen we het aantal bussen in de Bondgenotenlaan verminderen met 15 %. Na invoering van alle maatregelen komen we dan terug op het niveau van 2003. Zo zal onder andere lijn 1 via de Maria Theresiastraat rijden in plaats van over de Grote Markt”, legt Johan Van Looy van De Lijn uit. Concreet betekent dat een daling van 1.500 bussen per dag naar 1.367 bussen per dag. De Lijn zet ook volop in op hybride bussen en wil na herinrichtingswerken de Brusselsestraat verlichten van busverkeer.

Een andere maatregel is dat de bussen voortaan slechts 20 km/uur mogen rijden in het autoluwe deel in Leuven. “Dat heeft wel een nieuwe regeling voor laden en lossen tot gevolg in de Bondgenotenlaan”, zegt directeur Van Looy. Schepen Robbeets bevestigt dat het vanaf het najaar verboden is om te laden en te lossen tijdens de spitsuren. “Dat wil zeggen: van 7 tot 9 uur en van 15 tot 18 uur”, klinkt het. Of de handelaars van de Bondgenotenlaan die maatregel op applaus onthalen, valt nog af te wachten.

Over de auteur

Bart Mertens

Bart Mertens