UPC Sint-Kamillus breidt uit met GoLF

Kirsten Bosmans
1 jaar geleden
door Kirsten Bosmans

Sinds 2001 neemt UPC Sint-Kamillus de zorg voor geïnterneerde personen op. Dit project groeide uit tot vijf behandel- en verblijfsafdelingen die vandaag zorg bieden aan 108 personen. In de afdeling ‘Langdurige Forensisch Psychiatrische Zorg’ verblijven sinds 2016 30 cliënten voor wie re-integratie op korte of middellange termijn niet mogelijk is. Deze bewoners hebben blijvend structuur en beveiliging nodig om een kwaliteitsvol leven op te kunnen bouwen. Nu start UPC Sint-Kamillus een nieuwe afdeling, GoLF, op. Deze biedt plaats aan 20 personen met een licht verstandelijke beperking in combinatie met een interneringsstatuut.

GoLF staat voor ‘Geïntegreerde ondersteuning voor personen met een Licht verstandelijke beperking binnen een Forensische context’. De werking is gestart op 17 april 2018 met de opname van 2 patiënten. De komende maanden breidt UPC Sint-Kamillus dit aantal geleidelijk uit tot 20 patiënten. De doelstelling is om dit te realiseren tegen 31 juli 2018.

“De afdeling (GoLF) is gericht op behandeling en re-integratie. Het voornaamste doel van de behandeling is het verminderen van het risico op delictgedrag. We zullen dit realiseren via een therapeutische aanpak en ondersteuning op maat van de patiënt en zijn problematiek. De therapeutische relatie tussen zorgverleners en patiënt en het gepast omgaan met de zich stellende problemen  zijn hierbij belangrijk. Specifiek voor deze doelgroep is het belangrijk om naast het aanbieden van therapie een geïntegreerd ondersteunend kader uit te werken, waarbij het dagelijkse leven deel uitmaakt van de behandeling.”

De afdeling GoLF zal bestaan uit 2 leefgroepen. “In de eerste leefgroep richten we ons op personen met een psychotische kwetsbaarheid en personen met autisme spectrum stoornis. Kenmerk van deze patiënten is dat ze in zichzelf gekeerd zijn. Deze groep zal gehuisvest worden op de tweede verdieping van het gebouw Sint-Jozef in UPC Sint-Kamillus. We leggen hier de nadruk op het organiseren van een prikkelarm en voorspelbaar behandelklimaat. In de andere groep richten we ons op personen met een persoonlijkheidsstoornis. Zij worden gehuisvest op de benedenverdieping. Belangrijk in het zorgaanbod voor deze tweede groep: het creëren van een therapeutische veiligheid, het werken rond de therapeutische relatie en de mogelijkheid om zelf andere vaardigheden aan te leren.”

Foto: Tim Van de Velde

Over de auteur

Kirsten Bosmans

Kirsten Bosmans