UNIZO en Tobback tevreden over vernietiging stedenbouwkundige vergunning Uplace

Kirsten Bosmans
7 maanden geleden
door Kirsten Bosmans

UNIZO reageert tevreden op de beslissing van de raad voor vergunningsbetwistingen om de stedenbouwkundige vergunning voor Uplace te vernietigen. Het heeft zich van bij de aanvang verzet tegen de inplanting van dit grootschalig shoppingcentrum.

Hoewel deze beslissing tot vernietiging een logisch gevolg is van de vernietigingsbeslissing van het GRUP, wijst UNIZO erop dat het een laatste duidelijke boodschap is aan de Vlaamse overheid dat dit project niet gewenst is. Het roept de Vlaamse overheid dan ook op om geen medewerking meer te verlenen aan volgende pogingen om alsnog tot een al dan niet afgeslankte versie van het shoppingcentrum te komen.

Vanuit dit oogpunt begrijpt UNIZO  dan ook niet waarom de Vlaamse overheid de opmaak van een nieuwe rechtsgrond voor het gebied gedelegeerd heeft aan de gemeente Machelen, die het project steeds door dik en dun heeft verdedigd.

Ook burgemeester Louis Tobback beschouwt de uiteindelijke vernietiging van de Uplace-vergunning door de Raad voor Vergunningsbetwistingen als het mooiste afscheidscadeau dat men hem (en tegelijkertijd ook de stad Leuven) in deze periode nog kon aanbieden. “De beslissing illustreert dat de redelijkheid en het recht uiteindelijk toch zegevieren. Ook tégen een Vlaamse Regering die met al haar vezels vasthing aan Verhaegen en Co en alles in het werk stelde om zelfs tegen beter weten in dit stedenbouwkundig, verkeerstechnisch en commercieel monster waar te maken”, aldus Tobback.

Over de auteur

Kirsten Bosmans

Kirsten Bosmans