Twee inspecteurs extra voor politiezone HerKo

Stefan Van de Weyer
2 jaar geleden
door Stefan Van de Weyer

De lokale politie Herent-Kortenberg krijgt twee bijkomende inspecteurs om de basispolitiezorg binnen beide gemeenten te verbeteren. Door deze versterking kunnen ze nog intensiever werken aan de prioriteiten uit het zonaal veiligheidsplan van de politiezone, zoals inbraken en verkeersveiligheid. Hierdoor breidt het aantal geüniformeerden uit van 51 naar 53 in deze zone.

Tijdens haar zitting van 27 oktober heeft de politieraad van de politiezone HerKo de verhoging van het operationeel kader van 51 naar 53 medewerkers goedgekeurd. De twee bijkomende inspecteurs zullen toegewezen worden aan de interventiedienst, die de laatste jaren door de toegenomen politietaken kampt met een capaciteitstekort. Sinds de oprichting van de politiezone in 2002 is dit de eerste personeelsuitbreiding wat betreft politieambtenaren (geüniformeerden). De effectieve indiensttreding van deze twee inspecteurs wordt verwacht tegen mei 2017.

Hiermee wensen beide gemeentebesturen het politiewerk op het terrein nog beter te ondersteunen om zo de veiligheid van hun inwoners maximaal te helpen garanderen. De bijkomende aanwervingen vormen ook een blijk van hun waardering voor het belangrijke werk van de lokale politie.

Samen met de veertien burgerpersoneelsleden wordt HerKo bijgevolg zevenenzestig medewerkers sterk. Voor een geheel van meer dan veertigduizend inwoners zet HerKo eens te meer in op een kwalitatieve dienstverlening naar de bevolking toe.

Over de auteur

Stefan Van de Weyer

Stefan Van de Weyer