Toekomstplan voor Wijngaardberg in de maak

Stefan Van de Weyer
2 jaar geleden
door Stefan Van de Weyer

De gemeenteraad van Rotselaar stemde unaniem voor de onderschrijving van de intentieverklaring van lokale fruittelers van de Wijngaardberg en Natuurpunt. Ze slaan de handen in mekaar om met hulp van de Vlaamse overheid een plan te maken dat een vredig samengaan van fruitteelt en natuur op de berg moet mogelijk maken.

Uitdoofscenario

Uitgangspunt van deze intentieverklaring is een uitdoofscenario voor fruitteelt dat zijn oorsprong kende in de jaren zeventig. Toen werd er door de fruitboeren op het grondgebied van Rotselaar voor gekozen om het gebied als natuurgebied te laten inkleuren op het gewestplan om de komst van motorcrossactiviteiten te vermijden. Hun voortbestaan dooft uit omdat nog maar voor één generatie na de huidige generatie ontheffing van nulbemesting  wordt toegestaan. Dit kan bovendien enkel wanneer de gronden in bezit komen van familie in de 1ste graad.

Natura 2000

In 2004 werden door Europa de flanken van de Wijngaardberg als Speciale Beschermingszones aangeduid. Dit in het kader van de instandhoudingsdoelstellingen (IHD’s) die Europa stelt om te komen tot het herstel van de biodiversiteit. Voor de Wijngaardberg betekent dit dat een 70-tal hectaren heidegrasland en vooral bos moeten gecreëerd worden.

Geen RUP zonder degelijke studie

In september 2013 dienden Rotselaar en Aarschot, samen met de Boerenbond en het Algemeen Boerensyndicaat een aanvraag in bij de Vlaamse overheid om via een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP), het gewestplan aan te passen en de landbouwactiviteiten te hernemen. Men besliste om eerst te gaan te bestuderen wat de impact van de fruitteelt op de natuur was en welk het economisch belang was van de fruitteelt voor de streek. Een beslissing over de opmaak van een RUP bleef echter uit. Maar op het terrein zelf wist men wel beter.

Sterke Lokale actoren

In augustus 2015 was er een eerste overleg op het terrein tussen de plaatselijke fruittelers en Natuurpunt, waar men samen tot de conclusie kwam dat een planningsproces een kans moet krijgen wanneer de agrarische activiteit beperkt blijft tot fruitteelt. Omdat de boomgaarden minder meststoffen nodig hebben dan andere teelten en bovendien ook minder doorsijpeling naar lager gelegen gebieden veroorzaken omdat de grond niet omgewoeld wordt, is de schade voor de natuur beperkter dan voor andere teelten zoals maïs bijvoorbeeld.

Wijngaardberg op Vlaamse agenda in 2017

Met dat idee in het achterhoofd en na een voorafgaande vergadering met alle fruittelers op het terrein werden alle betrokken Vlaamse administraties geconsulteerd om het plan vorm te geven. Op 1 december, tekenden Natuurpunt en Boerenbond, samen met de lokale fruittelers een akkoord om hun beider betrachtingen in een officieel document, een ‘intentieverklaring ‘ te gieten. Ze willen daarmee hun doel onderschrijven om natuurbeleving, fruiteelt en ook recreatie met behoud van de erfgoedwaarden en aandacht voor de water en erosieproblematiek, een plaats te geven.

Stuurgroep

In een volgende fase komt er een stuurgroep samen waarvan alle betrokken actoren deel uit maken: Agentschap Natuur & Bos, Ruimte Vlaanderen, Onroerend Erfgoed, Landouw & Visserij, de Vlaamse Landmaatschapij, maar ook provincie Vlaams-Brabant, Natuurpunt, Winar, de fruittelers en de wijnbouwers.

Op voorstel van schepen van Landbouw Christel Hendrix, stemde de gemeenteraad van Rotselaar er unaniem mee in om deze intentieverklaring te steunen. “Door deze intentieverklaring mee te ondertekenen willen we onze lokale sterkhouders alle wind in de zeilen geven. We hopen dan ook dat minister Schauvliege er oren zal naar hebben om een plan dat ontstaan is op het terrein zelf alle kansen te geven.”, aldus schepen Hendrix.

Over de auteur

Stefan Van de Weyer

Stefan Van de Weyer