Toekomstig Leuvens stadsbestuur stelt ploeg en prioriteiten voor

Kirsten Bosmans
6 maanden geleden
door Kirsten Bosmans

Sp.a, Groen en CD&V hebben de voorbije weken hard gewerkt aan een visienota met tien prioriteiten voor de komende legislatuur en een aantal principes die binnen elk beleidsdomein terugkomen. Die visienota is de basis voor de bestuursnota 2019-2024, die de komende maanden in detail wordt uitgewerkt. Er is ook een akkoord over de bevoegdheden. Op de gemeenteraad van 2 januari 2019 vindt de officiële installatie plaats.

“Ik ben heel tevreden dat we vlot overeenstemming vonden over de richting waarin de stad verder moet evolueren. We willen samen aan de slag om van Leuven één van de meest zorgzame, groene en welvarende steden te maken. Leuven is klaar voor de toekomst”, zegt toekomstig burgemeester Mohamed Ridouani. “Met dit bestuur zal Leuven verder vooruit gaan. We willen ervoor zorgen dat Leuven een verbonden stad blijft, waar iedereen zich thuis kan voelen en we samen aan een positieve en duurzame toekomst werken. We pakken dat aan met zoveel mogelijk geëngageerde en betrokken inwoners, organisaties, kennisinstellingen, ondernemers en bedrijven, zowel lokaal, regionaal, nationaal als internationaal.”

Het nieuwe bestuur heeft vijf principes, die in elk beleidsdomein verweven zitten, als leidraad vooropgesteld: een stad voor iedereen (inclusie en diversiteit), besturen voor de volgende generaties (duurzaam bestuur op alle vlakken), samen stad maken (participatie en betrokkenheid), blijven vernieuwen (innovatie), verbindend en versterkend (sociale cohesie en emancipatie). Het nieuwe bestuur staat voor een open cultuur van vernieuwing en verbetering, waarbij het de Leuvenaars betrekt.

Ambitieus beleid rond 10 grote werven

De visienota stelt ook tien grote inhoudelijke lijnen voor. Dat zijn de prioriteiten waarrond het nieuwe bestuur zal werken. Betaalbaar wonen is één van de prioriteiten. Om ervoor te zorgen dat wonen en leven betaalbaar blijft voor iedereen, zal de nieuwe ploeg blijven investeren in sociale huisvesting, de huurmarkt versterken, verder werken op het model van stads- en starterswoningen, en daarnaast ook nieuwe woonvormen zoals cohousing, Community Land Trust, hamsterwonen… verder ontwikkelen. Ook de kost van voorzieningen zoals zorg, onderwijs, kinderopvang en dienstverlening bepalen de betaalbaarheid van de stad. Die kost wil het bestuur betaalbaar houden, onder andere met een sociale tegemoetkoming voor wie daar recht op heeft.

Op vlak van mobiliteit heeft het bestuur uitgesproken ambities. Leuven moet een bereikbare, toegankelijke en verkeersveilige stad zijn waar iedereen zich veilig en vlot kan verplaatsen. De nieuwe coalitie zet in op een stad waar aangenaam en veilig gefietst en gewandeld kan worden.

Het bestuur zal het circulatieplan afwerken door in de Benedenstad de Vismarkt parkeervrij en de omliggende straten autoluw te maken en in te richten als een aangename woon-, wandel-, fiets-, recreatie- en handelszone. Om dat te realiseren zal een alternatief uitgewerkt worden voor de parkeernood die in dit stadsdeel ontstaat door de geschrapte parkeerplaatsen. Het stadsbestuur lanceert een studie naar de mogelijke alternatieven voor het project van de Bruulparking. Ook in de deelgemeenten wil het bestuur samen met de inwoners werken om de levenskwaliteit en de verkeersveiligheid in de woonwijken te verbeteren.

Verder zet de nieuwe ploeg in op betaalbare, toegankelijke kwalitatieve zorg en onderwijs. Het bestuur ijvert voor voldoende inspraak en betrokkenheid van inwoners, organisaties, kennisinstellingen, bedrijven en ondernemers. Een veilige en aantrekkelijke stad met aangename woonwijken is een andere prioriteit. De komende jaren wil de nieuwe coalitie verder werk maken van een duurzame, klimaatbestendige en circulaire stad.

Schepencollege

Deze ploeg is een duidelijke keuze voor een goede mix van nieuw talent en ervaring. Ook het evenwicht tussen mannen en vrouwen in het college is een heel bewust keuze.

Mohamed Ridouani (sp.a) – Burgemeester

Bieke Verlinden (sp.a) – Sociale Zaken, Zorg Leuven, Gebiedsgerichte Werking, Begraafplaatsen

Denise Vandevoort (sp.a) – Cultuur, Evenementen, Toerisme, Senioren

Lalynn Wadera (sp.a) – Economie, Onderwijs, Groen, Stadsgebouwen, Diversiteit

David Dessers (Groen) – Mobiliteit, Leefmilieu, Energie, Klimaat, Leuven 2030, Consumptie en Landbouw

Lies Corneillie (Groen) – Woonbeleid , Gelijke Kansen, Noord-Zuidwerking

Thomas Van Oppens (Groen) – Personeel en Organisatie, ICT, Aankoopbeleid, Studentenzaken, Stadsreiniging en Dierenwelzijn

Dirk Vansina (CD&V) – Openbare Werken, Restauraties, Jeugd en Burgerzaken

Carl Devlies (CD&V) – Financiën, Ruimtelijk Beleid en Onroerend Erfgoed

Els Van Hoof (CD&V) – Sport, Middenstand en Werk

Over de auteur

Kirsten Bosmans

Kirsten Bosmans