Tijdelijk buurtpark Central Park 3010

Omdat op de Centrale Werkplaatsen ondertussen al heel wat mensen wonen en omdat de afwerking van het definitieve park nog even duurt, hebben een aantal buurtbewoners het initiatief genomen om op het terrein een tijdelijk buurtpark in te richten. Zij dienden een aanvraag in binnen de projectoproep Kom op voor je wijk en kregen een positieve beoordeling. Het college keurde een toelage goed van € 15.320. Het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Leuven (AGSL) stelt hiervoor het terrein ter beschikking tussen de Locomotievenstraat en hal 9, waar in de toekomst nog een woonproject zal komen. Het terrein is gesaneerd en kan dus als park ingericht worden in afwachting van de definitieve ontwikkeling.

Over de auteur

Leuven Actueel

Leuven Actueel