Studie naar inrichting stationsomgeving Haacht

Stefan Van de Weyer
9 maanden geleden
31 Views
door Stefan Van de Weyer

De provincie Vlaams-Brabant en de gemeente Haacht keuren een studie naar de inrichting van de stationsomgeving van Haacht goed. De provincie Vlaams-Brabant wil, samen met de gemeente Haacht, de NMBS en Brouwerij Haacht, de stationsomgeving van Haacht nieuw leven inblazen, het comfort voor de reizigers verhogen en het station optimaliseren als regionaal openbaarvervoersknooppunt. Vandaag stappen ongeveer 700 reizigers op in Haacht. Daarvoor stelde ze in november vorig jaar een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) op.

‘In dit plan staat dat de inrichting van de stationsomgeving van Haacht moet gerealiseerd worden via een samenhangende aanpak. Daarom laten we nu een inrichtingsstudie goedkeuren die al sinds 2009 in opmaak is. Deze omvat een samenhangende toekomstvisie en zal bij iedere vergunningsaanvraag in het plangebied moeten toegevoegd worden’ zegt Ann Schevenels, gedeputeerde voor ruimtelijke planning.

De gemeente Haacht stelde via de Vlaamse Bouwmeester het studiebureau Stramien aan om deze inrichtingsstudie op te maken. Deze studie is géén bindend inrichtingsplan maar één van de vele mogelijke voorstellen die passen binnen de uitgangspunten van het PRUP. Een toekomstige ontwikkelaar moet hiermee rekening houden of een andere studie, die past binnen het PRUP, opstellen.

De studie werd op donderdag 30 maart door de provincie Vlaams-Brabant goedgekeurd. Op maandag 24 april keurde de gemeenteraad van Haacht het goed. Dit is het startpunt van een eerste project met investeringen ten voordele van de reiziger.
‘De studie geeft aan hoe het openbaar domein en bijkomende reizigersvoorzieningen, zoals fietsstallingen, schuilplekken en parkeerplaatsen, er in de toekomst kunnen uitzien’, besluit gedeputeerde Ann Schevenels.

 

Over de auteur

Stefan Van de Weyer

Stefan Van de Weyer