Strijd tegen modderoverlast in Holsbeek

Kirsten Bosmans
1 jaar geleden
139 Views
door Kirsten Bosmans

De provincie Vlaams-Brabant heeft een bufferbekken voor Holsbeek ontworpen. Met deze ingreep wil ze een einde maken aan de geregeld terugkerende water- en modderoverlast en de schadelijke gevolgen van erosie beperken.

“Erosiebestrijding heeft in onze provincie, met zijn hellende akkers, een hoge prioriteit”, zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor landbouw en waterlopen. “Samen met de gemeente Holsbeek en de landbouwers hebben we eerder al een aantal maatregelen verwezenlijkt. De werken die nu op het programma staan, zijn de volgende stap. Daarna zullen er nog volgen, zeker na de hevige modderoverlast van deze zomer.”

In Holsbeek veroorzaken onweersbuien vaak modderoverlast op de Sluisbeekstraat en de kruising van de Sluisbeekstraat en Gobbelsrode. De Sluisbeekstraat staat in voor de afwatering van een akkergebied van ongeveer 144 ha. Onderaan dit akkergebied, langs de Sluisbeekstraat, wordt een bufferbekken met een buffercapaciteit van 2.800 m³ aangelegd  en ook een buffergracht, een grasstrook en een aarden dam. Deze maatregelen zullen de overlast verminderen. De totale kostprijs van het project bedraagt  zo’n 130.000 euro.

Omdat het knelpunt opgenomen is in het goedgekeurd gemeentelijk erosiebestrijdings­plan van Holsbeek komen de werken in aanmerking voor een subsidie van 75% van de Vlaamse Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen (ALBON). De provincie Vlaams-Brabant kent daarbovenop nog eens een subsidie van ruim 15.000 euro toe.

Over de auteur

Kirsten Bosmans

Kirsten Bosmans