Strijd tegen geluidsoverlast gaat onverminderd door

Stefan Van de Weyer
1 jaar geleden
door Stefan Van de Weyer

Politie Leuven zette vorig jaar haar acties in de strijd tegen geluidsoverlast verder. In 2017 werden 2.348 klachtengeregistreerd. Dit is een toename met 235 meldingen (+ 11,1 %) t.o.v. 2016 (2.113 meldingen). Na vijf opeenvolgende jaren met een dalend cijfer, kende 2017 opnieuw een stijging. In totaal werden 219 processen-verbaal opgesteld. Dat zijn er 23 (+ 11,7 %) meer dan in 2016

Aantal meldingen / klachten van geluidsoverlast

Het gemiddeld aantal klachten van geluidsoverlast per maand in 2017 bedroeg 196. In 2016 lag dat gemiddelde per maand op 176 meldingen.

In de maanden oktober en juni kreeg de politie met respectievelijk 340 en 250 meldingen heel wat meer klachten te verwerken dan het maandgemiddelde. Het laagste aantal meldingen registreerden ze in de wintermaanden januari (124 klachten), februari (137 klachten) en december (134 klachten).

Aard en oorzaak van de klachten

Wat de aard van de klachten betreft heeft 45,5 % daarvan (1.069 meldingen) betrekking op lawaaioverlast veroorzaakt door personen. Te luide muziek is verantwoordelijk voor 45,5 % van de klachten. Luidruchtige machines en lawaai door dieren zijn goed voor 6,9 en 2,6 % van de meldingen.

De oorzaak van de geluidshinder ligt in 32,9 % van de gevallen (737 meldingen) bij te lawaaierige buren. In 20,6 % van de gevallen (461 meldingen) is het lawaai afkomstig van op straten en pleintjes. Kotfuiven zijn goed voor 17,4 % van de meldingen (390 meldingen). Daarnaast werd er gebeld voor hinder afkomstig uit of veroorzaakt door horecazaken (15,5 % of 346 meldingen), feestjes (6,6 % of 147 meldingen), bouwwerven (2,3 % of 52 meldingen), evenementen (1,4 % of 31 meldingen), lawaaierige voertuigen (0,8 % of 17 meldingen).

Tijdstip en locatie van de geluidsoverlast

Een licht verhoogd aantal meldingen van geluidshinder werd genoteerd de nacht van donderdag op vrijdag (430 meldingen) en zaterdag op zondag (358 klachten). De rustigste dagen waren maandag en dinsdag. Meer dan de helft van de klachten komt binnen tussen middernacht en 6 uur ’s morgens.

Bijna 7 van de 10 meldingen (69,2 % of 1.625 meldingen) hadden betrekking op het centrum van Leuven. Kessel-Lo en Heverlee waren goed voor respectievelijk 325 meldingen (13,8 %) en 257 meldingen (10,9 %). Uit Wilsele en Wijgmaal tenslotte kwamen 141 meldingen (6 %).

In het Leuvense centrum, in de Tiensestraat (64) gaat het vooral om een mix van klachten over buren (22), horecazaken (17), kotfuiven (11) en straatlawaai (12).  In de Parkstraat (60) gingen de klachten vooral over kotfuiven (29), buren (18), straatlawaai (6) en feestjes (5).  In Sint-Maartensdal (57) zorgden vooral buren voor overlast (33), in mindere mate ook straatlawaai (10).  De forse toename in de Bogaardenstraat (41) is in grote mate te wijten aan overlast van een fuifzaal.

Processen-verbaal ingevolge vastgestelde overlast

Elke melding wordt ernstig genomen. In bijna 90 % van de klachten werd een ploeg ter plaatse gestuurd voor vaststellingen.

Wat meldingen van straatlawaai betreft kon vaak niets meer worden vastgesteld omdat de veroorzakers van het straatlawaai al verdwenen waren. Wat klachten over kotfeestjes betreft kon in meer dan 60 % effectief geluidshinder worden vastgesteld. In geval van luidruchtige kotfeestjes volstond in heel wat gevallen een verwittiging. Als de hinder écht de spuigaten uitliep of er kwam na een verwittiging opnieuw een klacht binnen, dan werd proces-verbaal opgesteld.

In 2017 werden 219 processen-verbaal van geluidsoverlast opgesteld (waarvan 182 GAS-pv’s). Dat is een toename met 23 pv’s of + 11,7 % t.o.v. 2016 (toen 196 pv’s geluidsoverlast). Het betrof vooral pv’s voor overlast door kotfeestjes (63 in 2017, 47 in 2016), straatlawaai (52 in 2017, 49 in 2016), horecazaken (51 in 2017,  53 in 2016) of buren (42in 2017, 35 in 2016).

De aard van de klachten waarvoor pv werd opgesteld, had vooral betrekking op te luide muziek (145 in 2017, 126 in 2016), in mindere mate op luidruchtige personen (70 in 2017, 67 in 2016).

In de Tiensestraat werden 12 pv’s opgesteld voor straatlawaai, in de Parkstraat 11 voor straatlawaai en luidruchtige kotfuiven.

Eén horecazaak kreeg vorig jaar 5 processen-verbaal en 4 andere zaken kregen elk 4 pv’s. Tegen 2 horecabazen werden telkens 3 pv’s opgesteld. Vooral op de Oude Markt werden pv’s opgesteld tegen horecazaken, 21 in totaal.

Over de auteur

Stefan Van de Weyer

Stefan Van de Weyer