Sterke terugval in aantal fietsdiefstallen

Het afgelopen jaar kende het aantal fietsdiefstallen een sterke terugval, van 2256 feiten in 2011 naar 1842 feiten in 2012. “Hiermee komen we terug tot op het niveau van 2010. Het reële aantal fietsdiefstallen ligt vermoedelijk hoger aangezien het  aangiftepercentage ‘slechts’ 35 % bedraagt”, zegt korpschef Jean-Paul Mouchaers.

Fietsdiefstallen spelen zich overwegend af in het centrum van Leuven. In het weekend vinden relatief weinig feiten plaats. Het aantal fietsdiefstallen piekt jaarlijks aan de start van het academiejaar in de maand oktober en kent in mindere mate een tweede piek in het voorjaar (maart).

Korpschef Jean-Paul Mouchaers: “We zien dat jaarlijks ongeveer de helft van de gestolen fietsen een graveernummer heeft.  Ontvreemde fietsen die teruggevonden worden kunnen op basis van dit graveernummer  zo snel mogelijk aan de rechtmatige eigenaar teruggegeven worden. Politie Leuven blijft dus , samen met haar partners, investeren in het graveren van fietsen. Jaarlijks worden tussen de 2500 en de 3000 fietsen gegraveerd. Het aantal studenten is in Leuven de afgelopen jaren zeer sterk toegenomen. Aangezien de studenten de grootste groep fietsgebruikers vormt, wilt dat ook zeggen dat er meer en meer fietsen in omloop kwamen, wat ook een impact heeft op de evolutie van het aantal fietsdiefstallen.”

Anderzijds is het ook belangrijk dat fietsbestuurders hun rijwiel in een fietsenstalling kunnen achterlaten. Hiertoe organiseert de Leuvense politie op regelmatige basis fietsruimacties. Fietsen of fietswrakken die in de stallingen worden achtergelaten worden samen met de verkeerd gestalde fietsen geruimd. Zo haalde de politie in 2012 meer dan 4.000 fietsen (en fietswrakken) op. “Het percentage fietsen dat na deze acties teruggehaald wordt door de eigenaar, zien we echter jaar na jaar dalen, van 50 % in 2009 naar 35 % in 2012”, besluit de korpschef.

Over de auteur

Leuven Actueel

Leuven Actueel