Station opnieuw volledig toegankelijk Terreurmaatregelen niet meer van kracht, maar nog wel controle

Stefan Van de Weyer
3 jaar geleden
door Stefan Van de Weyer

In samenspraak met de lokale politie en onder verantwoordelijkheid van de burgemeester besliste de spoorwegpolitie van Leuven om de toegangsbeperkingen tot het station van Leuven op te heffen. Om veiligheidsredenen waren na de terreuraanslagen een aantal toegangen afgesloten voor het publiek.

De toegang tot de betalende fietsenstalling onder het station werd eerder al opnieuw volledig opengesteld voor het publiek. En nu zullen ook alle andere toegangen die niet meer toegankelijk waren opnieuw worden open gezet.

Het verhoogde politietoezicht wordt niet teruggeschroefd. Politie zal ook in de toekomst extra alert blijven om de veiligheid van de reizigers maximaal te beschermen. Dat houdt behalve een verhoogde zichtbare aanwezigheid ook steekproefsgewijze controles aan de toegangen in.

De burgemeester wenst in dat verband trouwens nog eens te benadrukken dat hij de onderbezetting van de spoorwegpolitie in het station van Leuven, één van de drukste van het land trouwens, betreurt. Hij zal ter zake nog eens aandringen bij de federale overheid om dringend werk te maken van een personeelsuitbreiding.

 

 

 

Over de auteur

Stefan Van de Weyer

Stefan Van de Weyer