Stadsbestuur zoekt locatie voor internationale basisschool

Maandag beslist de Leuvense gemeenteraad over het wel of niet toelaten van een vzw International School op Leuvense bodem. De bedoeling is dat vanaf september 2014 kinderen van buitenlandse studenten, onderzoekers en werknemers die tijdelijk in Leuven verblijven in een nieuwe internationale basisschool Engelstalige lessen kunnen volgen.

Schepen van Onderwijs Mohamed Ridouani nam samen met KU Leuven en imec het initiatief om aan deze kinderen kwalitatief onderwijs aan te bieden. Lalynn Wadera, voorzitster van de commissie onderwijs, juicht het initiatief toe. ‘Het is mede dankzij de vele buitenlandse onderzoekers die van over heel de wereld naar onze stad afzakken om hun expertise te delen, dat Leuven een steeds belangrijker kenniscentrum wordt. Kwalitatief en betaalbaar onderwijs is een recht voor ieder kind.” De stad Leuven zoekt momenteel volop naar een geschikte locatie om de school in onder te brengen.

Over de auteur

Leuven Actueel

Leuven Actueel