Stad werkt aan betere bereikbaarheid van Researchpark Haasrode

Kirsten Bosmans
3 jaar geleden
door Kirsten Bosmans

Het afgelopen jaar werkte de stad, samen met verschillende partners, aan een totaalaanpak voor een betere bereikbaarheid van de binnenstad en het Researchpark Haasrode en zijn bredere omgeving. Hierbij wordt uitgegaan van het STOP-principe waarbij volop wordt ingezet op een betere fietsbereikbaarheid. Het STOP-principe wordt gebruikt bij slimme inplanning van mobiliteitsbeleid, waarbij de prioriteit eerst naar Stappen, dan Trappen (fiets), vervolgens Openbaar vervoer en dan pas naar Personenwagens gaat.

Onder andere volgende projecten dragen bij aan een betere bereikbaarheid van de binnenstad met de fiets en een betere fietsontsluiting van Researchpark Haasrode en brede omgeving.

  1. Nieuw circulatieplan voor de binnenstad

Op 28 augustus startte het nieuwe verkeerscirculatieplan. Geleidelijk aan wordt de binnenstad meer autovrij en autoluw gemaakt. Hierdoor krijgt de fietser meer ruimte en wordt de binnenstad makkelijker doorkruisbaar.

  1. Het verbeteren van de Duivelsweg en een deel van de Abdijstraat

Het fietscomfort in de Duivelsweg en een deel van de Abdijstraat zal aanzienlijk toenemen door het aanbrengen van twee (betonnen) fietslopers. De aanleg hiervan start na de goedkeuring van de bouwvergunning door het Vlaams Gewest en is wellicht klaar in het voorjaar van 2017. Een aansluiting op het fietspad van de Meerdaalboslaan is al gerealiseerd.

  1. Verbeteren van de fietsbereikbaarheid van het Researchpark Haasrode

AWV (Agentschap voor Wegen en Verkeer) legt momenteel het kruispunt van de Geldenaaksebaan met de Meerdaalboslaan opnieuw aan. Ook de fietspaden en fietsoversteekplaats op dit kruispunt worden veiliger en comfortabeler gemaakt. Deze werken zullen tegen eind september afgerond zijn.

De bestaande fietspaden aan de Geldenaaksebaan worden vernieuwd in asfalt. Aan de zijde van het Sint-Albertuscollege wordt in het voorjaar van 2017 een dubbelrichting fietspad aangelegd dat de school met het kruispunt Meerdaalboslaan verbindt. De stad zal een fietsdoorsteek aanleggen tussen de Ambachtenlaan en de Meerdaalboslaan. Deze doorsteek zal ook gebruikt kunnen worden door leerlingen van het Heilig Hartinstituut Heverlee. Het bestaande dubbelrichting fietspad in de Ambachtenlaan krijgt nieuwe asfalt en wordt verbreed. De stad zal van de gelegenheid gebruik maken om het kruispunt met de Bierbeekpleindreef overzichtelijker te maken voor de fietsers. Tot slot krijgt het fietspad aan de Hertogstraat ter hoogte van de kazerne een nieuwe asfaltlaag.

  1. Fietssnelweg Leuven-Tienen

De stad werkt actief mee aan de fietssnelweg die de provincie Vlaams-Brabant realiseert tussen Leuven en Tienen. Zo verbetert de verbinding tussen station Leuven en het bedrijventerrein. De heraanleg van de Hoegaardsestraat tot aan de gemeentegrens met Bierbeek kadert hierin. Maar ook de plannen van de stad om een fietstunnel te realiseren onder de Tiensesteenweg en langs het spoorwegtalud zullen dankzij dit project en dankzij subsidies van Europa kunnen uitgevoerd worden. De aanleg van de fietstunnel start na de aanleg van Park Belle Vue (voorjaar 2018).  Op die manier komt er een verbinding tussen de vernieuwde Martelarenlaan (fietsstraat) en de fietsbrug die de verbinding maakt tussen de Adjudant Harboortstraat en de Tivolistraat.

  1. Missing fietslink tussen Oud-Heverlee en Leuven gerealiseerd

Langs de zuidkant van de E40 legde AWV in samenwerking met het Agentschap Natuur en Bos (ANB) een verhard en verlicht fietspad aan van 1,3 km lang. Fietsers kunnen nu op een veilige en comfortabele manier van de Naamsesteenweg naar de Waversebaan rijden.

  1. Andere fietsprojecten

Ook op andere plaatsen en in de andere deelgemeenten vormt het verbeteren van fietscomfort en veiligheid een belangrijk aandachtspunt voor het stadsbestuur. Jaarlijks vernieuwt de stad het asfalt van ettelijke kilometers fietspad. Waar mogelijk worden snellere en veiligere verbindingen aangelegd.

Over de auteur

Kirsten Bosmans

Kirsten Bosmans