Stad Leuven is financieel kerngezond

Kirsten Bosmans
2 jaar geleden
door Kirsten Bosmans

De jaarrekening 2016 van de stad Leuven is afgerond. Met een overschot van 26.797.151 euro is het resultaat bijzonder positief. Een voorzichtige aanpak op vlak van de operationele uitgaven en een zorgvuldig gekozen investeringsbeleid houden de stad, ondanks de vele nieuwe initiatieven, financieel gezond.

Een tevreden schepen van financiën, Carl Devlies, benadrukt dat het positief resultaat vooral te danken is aan een rationeel en consequent financieel beleid. “Ondanks investeringen in grote infrastructuurprojecten als Abdij van Park, Park Belle-Vue, de heraanleg van de Martelarenlaan, de Brugveldstraat en de Parkstraat, renovaties aan het sportcomplex in Kessel-Lo en zo veel meer, blijft de stad financieel kerngezond”, aldus de schepen. “Ook op andere vlakken namen we veel initiatieven, ik denk aan het stadsfestival 500 jaar Utopia, de invoering van het circulatieplan, de aanplanting van nieuwe bomen ter hoogte van de Ruelens- en Naamsevest, enzovoort … Bovendien verminderde de stad de aanvullende personenbelasting in 2016 van 7,5 naar 7 procent.”

Uitgaven en inkomsten

Onder de normale stadsuitgaven vallen grosso modo alle werkingssubsidies voor onder meer OCMW, politie, brandweer, de autonome gemeentebedrijven en tal van verenigingen (45%), de personeelskosten (36%) en de werkingskosten voor onder andere het onderhoud van de gebouwen en de lopende projecten (17%). Daarbij worden de uitgaven in de investeringen gevoegd. Inkomsten genereert de stad dan weer aan de hand van belastingen, subsidies en retributies. Het saldo geeft in 2016 dus een behoorlijk positief resultaat, waardoor de stad haar ambitieuze plannen voor de toekomst verder kan ontplooien.

Uitstaande schuld per inwoner

Opvallend is ook de gestage afname sinds 2010 van de uitstaande schulden. Terwijl in 2010 de gemiddelde last per inwoner 200,41 euro bedroeg, is deze in 2016 gezakt naar 116,95 euro. “We dalen van een schuldenlast van 148.567.129 euro in 2010 naar een schuld van 103.976.131 euro eind 2016. Dat is een afbouw van bijna één derde van de totale schuld op nauwelijks zes jaar tijd”, verduidelijkt Devlies.

De Leuvense schatkist

Het voorbije jaar bouwde de stad 20.452.028 euro overschot op, de zogenaamde autofinancieringsmarge, die de stad toelaat om in de nabije toekomst te investeren in nieuw beleid zonder dat hiervoor nieuwe leningen nodig zijn.  Het totale bedrag op de Leuvense stadsrekeningen bedroeg eind 2016 meer dan 83 miljoen euro. De Leuvenaar kan dus op beide oren slapen.

Begroting 2017

“Wat we met die positieve resultaten zullen doen, welke projecten we zullen opstarten en, vooral, wat de positieve gevolgen zullen zijn voor de Leuvense bevolking maken we binnenkort bekend na de begrotingsbesprekingen van mei 2017”, besluit schepen Devlies.

 

Over de auteur

Kirsten Bosmans

Kirsten Bosmans