Sint-Pieterskerk heeft opnieuw restauratiefase achter de rug

Kirsten Bosmans
2 jaar geleden
door Kirsten Bosmans

In de Sint-Pieterskerk in Leuven is zopas een nieuwe fase van de binnenrestauratie afgerond. Dat is goed nieuws voor het Leuvense erfgoed, vooral na de klap die het te verwerken kreeg met de brand in de Abdij van Vlierbeek.

De buitenrestauratie werd in 2010 afgesloten, na 25 jaar. Datzelfde jaar werd gestart met de herstelling van de binnenzijde. De restauratie van het schip, zijbeuken en zuidelijke kapellen is nu beëindigd. Tijdens deze restauratie werden twee belangrijke ingrepen uitgevoerd: het reinigen van het parament (de stenen) en de herstelling van de gewelfschilderingen.

Het contrast met de reeds eerder gereinigde muren was groot omdat de poreuze steen in de loop der jaren heel wal vuil had opgeslorpt. Bovendien werd na de brand van WOI gevoegd met cement in plaats van met kalk. Daardoor contrasteerden de witte originele voegen met de nieuwere, grijze voegen. Dat kleurverschil is nu weggewerkt door na de reiniging de muren te behandelen met een kalklaag.

“Tijdens deze restauratie is niet gekozen voor de methode van zandstralen maar voor een veel zachtere manier van reinigen,” vertelt schepen Dirk Vansina “Op de stenen werd een latex aangebracht waarin het vuil blijft kleven bij het verwijderen ervan. Zo werden de muren niet beschadigd.”

De oudste gewelfschilderingen dateren van de bouw van de kerk in de 16e eeuw. Een aantal ervan zijn verloren gegaan, onder andere door de brand van WOI en het bombardement in augustus 1944. Bij eerdere restauraties werden ze vervangen door tekeningen naar model van andere, bekende schilderingen. Bovendien waren ze in zeer slechte staat en schilferden af. De loskomende schilfers werden gefixeerd en verdwenen stukken werden opnieuw aangebracht.

Opvallend bij deze restauratie is dat de restaurateur toevoegingen heeft aangebracht die duidelijk van het origineel te onderscheiden zijn, in een lichte grijsgroene kleur. Zo zet de restaurateur zich niet in de plaats van de originele schilder en is duidelijk zichtbaar welke delen in deze fase werden toegevoegd.

Schepen Vansina is tevreden: “Het herstellen van de gewelfschilderingen was een huzarenstukje. Het eindresultaat is prachtig en ik hoop dat de Leuvenaars fier zijn op deze prachtige restauratie.”

Zoals te verwachten bij een groot restauratieproject doken ook hier onverwachte problemen op. Op sommige plaatsen bleek het pleisterwerk los te komen en zelfs te verpulveren. Om de schilderingen te redden werd een speciale techniek toegepast met een plantaardige lijm om zowel het pleisterwerk als de schilderingen te kunnen vasthechten aan de bakstenen gewelven. Tijdens deze restauratiefase werd trouwens ontdekt dat de gewelfschilderingen door verschillende vakmannen zijn uitgevoerd. Dit werd ruim gedocumenteerd en specialisten gaan dit nog verder onderzoeken.

Binnenkort start de restauratie van het transept met twee inkomsassen. In één ervan zal de onthaalbalie voor het museumgedeelte van de kerk ondergebracht worden, samen met een boek- en souvenirshop. In deze fase wordt ook de torenmaquette gerestaureerd.

 

Over de auteur

Kirsten Bosmans

Kirsten Bosmans