Scouts en Gidsen Sint-Michiel vieren 100ste verjaardag

Scouts en Gidsen Sint-Michiel, de eerste scoutsgroep in Leuven, viert in 2013 zijn 100steverjaardag. Sint-Michiel behoort daarmee tot een van de oudste scoutsverenigingen van het land. Om deze bijzondere verjaardag in de kijker te zetten sloegen de stad Leuven, het Scouts en Gidsen Museum Leuven en Scouts en Gidsen Sint-Michiel de handen in elkaar. Een gratis tentoonstelling rond “100 jaar scouts in Leuven” en een groots stadsspel voor alle Leuvense scoutsgroepen zijn het resultaat van de vruchtbare samenwerking.

In mei 1913 stichtte Charles Uystpruyst de allereerste scoutsgroep in Leuven: de Franstalige en katholieke jongensgroep “La Première de Louvain”. Deze groep, Hardis de Saint-Michel of Scouts en Gidsen Sint-Michiel, bestaat vandaag nog altijd. De stad Leuven, het Scouts en Gidsen Museum en Scouts en Gidsen Sint-Michiel Leuven grijpen dit eeuwfeest aan om het verhaal van 100 jaar Scouts in Leuven in een tentoonstelling te vatten.

Meer dan 60 groepen – jongens en meisjes, Nederlands- of Franstalig, katholiek of pluralistisch – zagen de voorbije 100 jaar in Leuven het levenslicht. Aan de hand van originele stukken, foto’s en verhalen wordt de geschiedenis van het Leuvense Scouts- en Gidsenleven via een tijdlijn in beeld gebracht. Heel wat materiaal werd verzameld via de archieven van de huidige scoutsgroepen en een oproep aan oud-leden en verzamelaars. Ook het Scouts en Gidsen Museum putte uit haar eigen collectie en archief.

“De tentoonstelling is het werk van velen: zij die reageerden op oproepen, de geïnterviewden, de vrijwilligers van de erfgoedcel en het Scouts en Gidsen Museum, allerhande verzamelaars, jeugdcentrum Vleugel F en de huidige scoutsgroepen” vertelt schepen van cultuur Denise Vandevoort.  “De stad Leuven is bijzonder verheugd dat zo velen zich vrijwillig inzetten om ‘100 jaar scouts in Leuven’ in de kijker te zetten.”

De tentoonstelling start op de Erfgoeddag in Leuven op zondag 21 april 2013 en loopt nog tot 27 oktober in het Scouts en Gidsen Museum, Sint-Geertruiabdij 5, 3000 Leuven. De toegang is gratis.

Openingsuren: van 21 april tot en met 26 mei 2013: elke vrijdag, zaterdag en zondag van 14.00 tot 18.00 uur – van 2 juni tot en met 27 oktober 2013: elke zondag van 14.00 tot 18.00 uur

Over de auteur

Leuven Actueel

Leuven Actueel