Schepenen van Jeugd naar regionaal congres

Op 21 februari komen alle Vlaams-Brabantse schepenen en ambtenaren van Jeugd samen in Leuven voor het congres ‘Lokale besturen als regisseur van het jeugdbeleid’. Deze regionale congressen zijn een organisatie van de provincie Vlaams-Brabant, de Vereniging Vlaamse Jeugddiensten, VVSG-afdeling Jeugd. 96 schepenen en ambtenaren die het jeugdbeleid van een gemeente of stad ter harte nemen krijgen er inspiratie en tools om jeugdbeleid een volwaardige plek te geven in het meerjarenplan 2014-2019.

 

Dat alle Vlaams-Brabantse besturen voor een schepen van Jeugd kiezen vindt VVJ als ledenorganisatie van steden en gemeenten voor hun jeugdbeleid een goede zaak. ‘Kinderen en jongeren zijn niet stemgerechtigd en beschikken niet over directe kanalen om hun belangen te laten wegen. Dat maakt de verantwoordelijkheid van een lokale overheid groot. Kiezen voor een schepen van Jeugd is daarin een eerste stap’, zegt Kaï Van Nieuwenhove, directeur van VVJ.

Het congres ‘Lokale besturen als regisseur van het jeugdbeleid’ brengt gemeenten uit de regio bij elkaar om uit te wisselen, elkaar te inspireren en samen te werken. ‘We vinden het zeer belangrijk om gemeenten te vormen en ondersteunen bij het voeren van lokaal jeugdbeleid’, zegt Luc Robijns, gedeputeerde voor Jeugd.

Het programma start met een toelichting van de afdeling Jeugd van de Vlaamse overheid bij de subsidies die Vlaanderen via de gemeentebesturen verdeelt om lokale jeugdverenigingen te ondersteunen. Tijdens het plenum krijgen deelnemers van de Vereniging Vlaamse Steden en Gemeenten een beeld van de belangrijkste maatschappelijke tendensen voor het jeugdbeleid van de toekomst en schetst VVJ de kansen om dit ruimer in te vullen dan een vrijetijdsbeleid voor kinderen en jongeren. Daarna is er keuze uit sessies die vanuit verschillende invalshoeken inspiratie bieden om jeugdbeleid mee te nemen in het strategisch meerjarenplan. ‘Goed jeugdbeleid versterkt kinderen en jongeren in alle levensdomeinen en heeft dus raakvlakken met nagenoeg alle beleidsdomeinen’, besluit gedeputeerde Luc Robijns.

Over de auteur

Leuven Actueel

Leuven Actueel